Novinky

Žádost petičního výboru starostovi MČ P10 Ing. Arch. Valovičovi

Vážení sousedé,

dnes jsme v sestavě Hana Nekolová a Vladimír Zasadil za petiční výbor navštívili starostu Praha 10 Ing. arch. Martina Valoviče. Jednání se dále zúčastnili vedoucí kanceláře starosty a Ing.arch. Zákostelný.
Za podepsané občany jsme dopisem požádali přímo pana starostu, aby bylo rozhodnuto o variantě pro zachování pozemku jako parku:

  • aby MČ Prahy 10 rozhodlo pozemek p.č 1873/105 od firmy XEDUS CREDIT s.r.o. IČ 28395573 v zájmu občanů odkoupit;
  • aby MČ Prahy 10 rozhodlo pozemek p.č 1873/105 firmě XEDUS CREDIT s.r.o. IČ 28395573 v zájmu občanů vyměnit za jiný, kde by bylo možné stavbu realizovat;
  • aby MČ Prahy 10 rozhodlo a navrhlo magistrátu změnit v územním plánu pozemek p.č. 1873/105 z plochy OB (čistě obytná) na plochu ZKM – zeleň městská a krajinná v zájmu občanů. (Tuto třetí variantu nám doporučil senátor prof. MUDr. Jan Pirk, kterého jsme navštívili 6.11.2023)

Dále jsme požádali, aby naše žádost o zachování pozemku p.č. 1873/106 jako parku ve výše uvedeném rozsahu byla projednána na nejbližším zasedání zastupitelstva a následně bylo ve věci rozhodnuto, tuto cestu nám doporučil senátor za Prahu 10 prof. MUDr. Jan Pirk.

Po projednání se panem starostou, za přítomnosti Ing. arch. Zákostelného, vedoucího Kanceláře hlavního architekta Prahy 10 pan starosta a doporučil následující postup:

  1. Petiční výbor podá další žádost obdobného znění (viz výše) s tím, že bude adresována městské části P10, aby mohla být nejdříve projednána Komisí územního rozvoje, Komisí majetkovou a Radou městské části P10 a získána jejich stanoviska pro další postup. Bez jejich stanovisek nemá smysl oslovovat jednání zastupitelstva (zastupitelstvo bez nich o ničem rozhodnout nemůže). Adresovat obecně na MČ P10.
  2. Pan starosta vyvolá jednání ve smyslu výše uvedených návrhů mezi MČ P10, investorem XEDUS CREDIT, s.r.o., zástupci petičního výboru, zastupujícím občany sídliště Vlasta i další občany, kterým není lhostejný stav naší krajiny a zeleně na veřejných prostranstvích, kterých v Praze ubývá, ve věci požadavků občanů a jejich řešení. Na základě další žádosti petičního výboru pan starosta k tomuto jednání investora vyzve.
  3. Pan starosta, vedoucí Kanceláře hlavního architekta Prahy 10 a zástupci petičního výboru budou koordinovat postup v rámci celého procesu.

Příloha – Žádost petičního starostovi Praha 10 je vložena do složky DOKUMENTY

Výbor SVJ/petiční výbor můžete kontaktovat na vrumo@vrumo.cz

porucha v dodávce vody

Vážení sousedé,
z několika bytů byly dnes hlášeny poruchy v dodávce vody. Je to tím, že probíhají práce na městském vodovodu (tzn. problém je mimo naše domy). Mají byt skončeny dnes (původně řečeno do 13 hodin) a pak poteče voda zase normálně.

Halloween na sídlišti Vlasta v našem parku

Vážení sousedé,

na podporu toho, že chceme park v naší blízkosti využívat, že by se tady neměla postavit obytná budovy s 10ti patry a 100 byty, ale měl by se revitalizovat tak, aby zde bylo nejen hřiště pro děti, ale i odpočinek pro ostatní obyvatele a vyžití pro jejich pejsky, budeme zítra,
tj. 31.10.2023 pořádat Halloween pro děti.
Přijďte i dospělí nás podpořit či pojďte pomoci s akcí pro děti. Foťte, natáčejte videa.

Sledujte fcb skupinu Přátelé sídliště Vlasta.

Sraz je v 16 hodin u mozaiky s Koňmi.

Vladimír Zasadil
30. 10. 2023

30.10.2023 byla petice podána na MÚ P10, ale podpisy sbíráme dále

Vážení sousedé,

dnes jsem předali na podatelnu ÚMČ Praha 10 velký šanon s 1.552 podpisy občanů v níž vyzýváme MČ Praha 10, aby využila všech právních a politických prostředků k zachování parku na p.č. 1873/105 v lokalitě " Koh-i-noor , sídliště Vlasta", Praha 10 a zamezila zde zamýšlené výstavbě obytného domu „Bytový dům Magnitogorská“. (10 pater, 100 bytů)

Protože ještě občas dostáváme další podepsané listiny Petice a přitom jsme už chtěli petici na ÚMČ fyzicky doručit, již nyní jsme založili další šanon, kam budeme dodatečné dodané listiny s podpisy zakládat. Doručíme je následně na ÚMČ P10 jako druhou část naší petice. Kdo jste tedy zatím nepodepsal, můžete petici ještě podepsat a vhodit do schránek.

Výbor SVJ/petiční výbor můžete kontaktovat na vrumo@vrumo.cz

Vladimír Zasadil
30. 10. 2023

PETICE - nesouhlasné stanovisko odboru životního prostředí ÚMČ P10

Vážení sousedé,

do oddílu Dokumenty jsme vložili Nesouhlasné stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí ÚMČ Praha 10 ke stavbě „Novostavba bytového domu s komerčními prostory při ulici Magnitogorská, Praha 10“, na pozemku parc. č. 1873/105, k. ú. Vršovice.

Jsme stále na začátku naší cesty, ale potěšilo nás to.

výbor SVJ/petiční výbor můžete kontaktovat na vrumo@vrumo.cz

Vladimír Zasadil
15. 10. 2023

Máte nějaký dotaz? 

KONTAKTUJE NÁS