Domovní schůze a shromáždění vlastníků v r.2020

Vážení sousedé, odložením jarních termínů jsme koronaviru neunikli, spíše naopak. Nezbývá, než se sejít v rouškách. Domovní schůze a shromáždění vlastníků tedy proběhnou v termínech:
17.9.2020 v 19.00 hodin – Vršovická 1461, 62
24.9.2020 v 19.00 hodin – Moskevská 1464
8.10. 2020 v 19.00 hodin – Uzbecká 1463
22.10.2020 v 17.00 – shromáždění vlastníků (v ZŠ U Vršovického nádraží)

výpadek společné elektřiny na č.p.1461

v průběhu včerejší večerní bouřky vypadla společná elektřina na č.p. 1461. Chodby nesvítily, nefungovaly čipy, před mříží u popelnic narůstala hromada odpadu z Moskevské, ale výtahy normálně jezdily. Museli jsme nechat otevřený dům, aby se lidé dostali dovnitř a kompenzovali jsme to zvýšeným dohledem noční ostrahy.
Dnes ráno se ukázalo, že na vině je patrně obvod osvětlení před výtahy v 0p. Nechali jsme jej vypnutý a zatím vše ostatní funguje. Elektrikář přijde až v pondělí.

Údajný servis firmou Ekoplast neobjednalo SVJ

Vážení vlastníci,

obdrželi jsme již dvě infomace, že na Uzbecké a Moskevské se muž označený firmou EKOPLAST dožadoval vstupu do bytů za účelem záruční prohlídky plastových oken.
Sdělujeme, že se nejedná o službu, kterou objednalo SVJ a s montáží našich oken nesouvisí.

Informujte, prosím, i sousedy na patře.
_____________________________________________________________________________________

S výměnou našich oken to bylo takto:

SVJ výměnu oken v bytech zajistilo a financovalo, ale okna jsme si přebírali po zástavbě od firmy PKS každý sám s tím, že případné reklamace si budeme už řešit sami – a k tomu jsme na závěr akce „výměna oken“ dali na vrumo.cz 16.5.2014 informaci ve znění:

případné reklamace a požadavky na servisní zásah a seřízení směrujte výhradně na bezplatnou linku 800 23 00 24 v pracovních dnech, po-čt 6.00 – 16.00, pá 6.00 – 15.30, nebo na e-mail okna@pks.cz . V požadavku uveďte: jméno, adresu a telefonní číslo, stručný popis požadavku (závady) a uveďte číslo smlouvy SP4–0005 – bez tohoto čísla nebude váš požadavek zpracován a nebude na něj brán zřetel. Obvyklý termín, kdy se ozve servisní technik nazpět a bude domlouvat termín pro provedení zásahu, je do 10 pracovních dnů.

Pokud vím, na okna byly až dosud podány celkem cca 2 – 3 reklamace, které byly v souladu s informací výše vyřešeny.

Záruční doba byla 60 měsíců a ta k dnešnímu dni již uplynula. Pokud ale někdo má ještě s okny problém, může se i tak na firmu PKS obrátit, ale půjde už o pozáruční servis

Informace o letní odstávce teplé vody pro rok 2020

Vážení vlastníci,

Pražská teplárenská, a.s. nás informovala, že v roce 2020 bude odstávka teplé vody v našich domech probíhat ve dvou termínech a to

v období 18.7. – 26.7.2020 změna: 21.7.-29.7.2020.
v období 28.8. – 30.8.2020.

Výbor

Domovní schůze a shromáždění v roce 2020

S ohledem na mimořádnou (COVID-19) budou provedeny v mimořádných termínech

 • 17. 9. v 19.00 – Vršovická 1461,62
 • 24. 9. v 19.00 – Moskevská 1464
 •  8.10. v 19.00 – Uzbecká 1463

22.10 v 17.00 – shromáždění vlastníků (ZŠ U vršovického nádraží)

Voda

Dnes v 03.16 byla prostřednictvím nočního strážného hlášena havárie vody na Moskevské – masivní protékání  stoupačkou do bytu Vojkůvkových v 6.p. Potvrzeno i v 7.patře.
Havárie, pravděpodobně stoupačka SV, je v 8.patře v bytě pana Jílka. Nevíme zatím, jestli nízké nebo vysoké pásmo, proto byla uzavřena celá stoupačka WC-koupelna.
Byt je vyklizen, prodává se, klíče má realitka, ale pan Jílek, kterého jsme probudili v domově důchodců, není momentálně schopen říci, která. Zkusíme to ve dne. Voda protekla všemi byty níže až do sklepů.
** Řešení bude pokračovat po zpřístupnění bytu pana Jílka.**

Sklepy

V severní polovině prostoru sklepů na Uzbecké je závada osvětlení chodby. Jde o složitější závadu, která může trvat i několik dní.
Do severní polovíny sklepů tedy zatím choďte choďte s baterkou

Vyúčtování záloh na služby

Bude předloženo správní firmou First vlastníkům v zákonném termínu (do 30.4.), obdobně jako loni.

Změna bude v tomto:

 • kdo bude mít nedoplatek, dostane vyúčtování doporučenou poštou (stejně jako loni)
 • kdo bude mít přeplatek, dostane vyúčtování přímo do poštovní schránky

Koronavirus

Vážení sousedé,
prožíváme obtížné období, poznamenané opatřeními a omezeními i obavami, vyvolanými narůstající epidemií koronaviru, zasahující celou společnost. My zde žijeme v určitém společenství, nikdo z nás není osamoceně skryt v sterilním prostředí. Musíme to brát v úvahu, být vzájemně ohleduplní, respektovat se navzájem a zejména respektovat opatření, doporučení a nařízení vlády, resp. Ústředního krizového štábu.
Ta vycházejí z dostupných poznatků na nejvyšší odborné úrovni. Plynou z nich zásadní doporučení a nařízení:

 1. zakrývání nosu a úst rouškou
 2. omezení pohybu a shromažďování
 3. po příchodu domů si důkladně umýt ruce.
 4. pokud možno zůstávat doma a zbytečně nevycházet

Ta jsou směrodatná i pro výbor SVJ. Jiná doporučení od no name autorů, jsou jistě míněna v dobrém, nicméně jsou i problematická – neúplně, nedostatečně odborně podložená.
To je zásadní problém, protože každé opatření navíc musí mít smysl a musí se domyslet do konce včetně vedlejších, příp. i nežádoucích účinků. Výbor sám v dané oblasti fundovaný není, mezi námi zde ale fundovaní lidé žijí – zdravotníci, jejichž rozumné rady a doporučení, co ještě a jak bychom mohli nebo měli v našich domech udělat, by pro nás byly velmi cenné. Vnímáme, že zdravotníci jsou nyní přetíženi, možná ale někdo najde chvilku, nebo je už v důchodu, času má více a nějakou odbornou radu či doporučení nám poskytne.
Pokud ano, prosíme kontaktujte výbor, stačí elektronicky, na adresu vrumo@vrumo.cz .

Vandalismus

 1. V pondělí 10.2. ráno byla před č.p. 1464 zjištěna rozebraná dlažba – bez jakýchkoli rozumně vysvětlitelných příčin – snad jenom prima legrace. Dopoledne to bylo dáno do pořádku. Přišli jsme jenom o jednu dlaždici (uražený roh)
 2. V úterý 11.2. večer, opět v č.p. 1464, prostor 411 (výstup ze severního schodiště) někdo rozbil sklo a odmáčkl hlásič požáru. EPS pak domě cca 1 hodinu řvala. Signál se nepodařilo ukončit, byla vypnuta celá EPS. Přijelo k tomu 8 policajtů (zatím nevíme, kdo je přivolal), noční strážný bude mít problémy. Ráno dal pracovník SEOS EPS opět do pořádku – zase prima legrace?