Archiv

     

Těmto podmínkám vyhovuje 146 textů.

Drobný incident v areálu SVJ

 

Stavební úpravy teras nad garážemi končí

 

Opravy vnitřních částí domů

 

Dnes filmaři

 

Napadl sníh

 

VÝPADEK DODÁVKY ELEKTŘINY

 

PORUCHA DODÁVKY TEPLÉ VODY

 

Shromáždění vlastníků - připomínka

 

Odstávka teplé vody v r.2016

 

Úpravy vstupů a chodeb v 0. a 1. NP Vršovická

 

KOMUNIKACE

 

REKONSTRUKCE BYTŮ

 

ODSTÁVKA DODÁVKY VODY

 

Návrh nových stanov

 

Úpravy vstupů a chodeb v 1NP Uzb a Mo zahájeny

 

Tematická požární kontrola

 

Pejsci, kočičky, atd.

 

Výtahy 95 804 (Vršovická) a 95 813 (Moskevská)

 

Čištění travertinových obkladů

 

Vrátnice už patří SVJ

 

nebezpečné hadičky

 

Buďte opatrní

 

Napadeny sklepy na Uzbecké

 

Na Uzbeckou v pondělí nastoupí PKS

 

PBA proběhl úspěšně

 

Rekonstrukce transformátorové stanice (VN/NN)

 

Instalace kamerového systému

 

Výměna oken na hlavních schodištích Uzb – Mo

 

Parkovací plocha pro potřeby SVJ

 

koho neznáte, nepouštějte

 

Narovnání

 

požární únikové cesty musí být volné a čisté

 

Neteče studená voda na Moskevské

 

Reklamy ve výtazích

 

Vstupní dveře v 1.p. na Uzbecké nezamykají

 

Pozvání na domovní schůze

 

ZAHÁJENÍ STAVEB

 

ZAHÁJENÍ TOPNÉ SEZÓNY

 

VÝTAHY

 

POZVÁNKA A MATERIÁLY NA SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ 25.9.2014

 

FILMOVÁNÍ V AREÁLU NAŠICH DOMŮ

 

Náhradníci domovní a strážní služby

 

Poptávka filmařů

 

LETNÍ ODSTÁVKA TEPLÉ VODY 2014

 

Havarie vody na Uzbecké

 

Přílohy ke zprávě o činnosti výboru

 

Nové varianty plánu oprav

 

OKNA - poprodejní servis a reklamace

 

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ

 

PLÁN OPRAV na r. 2014-2016