Písemné hlasování PER ROLLAM mimo zasedání shromáždění

Vážení sousedé, vlastníci jednotek,

Covid ohrožuje naše zdraví i chod našeho společenství.

V uplynulém roce nebyly epidemiologické podmínky ke svolání shromáždění. V tomto roce už musíme shromáždění uskutečnit. Učiníme to tedy písemně, podle covidového zákona.

Hlasování se bude konat od 2.5. – 23.5.2021

  1. Písemné hlasování (per rollam) započne tím, že 2.5. obdržíte do svých e-mailových schránek HLASOVACÍ LÍSTEK, Rozhodnutí o konání mimo zasedání a podklady k jednotlivým navrhovaným usnesením. E-mailové schránky má evidováno 92 % našich vlastníků, se zbylými 8 % jsme již dohodnuti, že dostanou podklady do poštovních schránek.
  2. Hlasovací lístek je potřeba u jednotlivých bodů označit křížkem, zda s usnesením souhlasíte či nesouhlasíte, nebo se zdržíte hlasování. V dolní části hlasovací lístek podepište a napište datum. (Podpis nemusí být ověřený). Hlasovací lístek vložíme vytištěný i do Vašich schránek pro případ, že nemáte doma k dispozici tiskárnu.
  3. Vyplněný hlasovací lístek vhoďte do speciálně označené poštovní schránky, na které bude umístěn velký nápis „HLASOVACÍ LÍSTKY“.

• V domě 1461 do označené schránky SVJ v přízemí;
• V domě 1462 do označené schránky nalevo při vstupu do domu v přízemí;
• V domě 1463 do označené schránky v 1. patře vstup z terasy;
• V domě 1464 do označené schránky správní firmy FIRST – výstup do parku.

Děkujeme Vám předem za spolupráci, neboť každý hlas se počítá a pomůžete k tomu, aby pandemie nezastavila opravy a správu našich domů.

Do schránek je potřeba hlasovací lístky vložit nejpozději do 23.5.2021, toho dne hlasování končí. Vlastníci, kteří v našich domech nebydlí, mají možnost odeslat svoje hlasovací lístky poštou na adresu: Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464, Praha 10, Vršovická 1461/64, Praha 10 – Vršovice, PSČ 101 00

Budete-li mít jakýkoli dotaz, výbor Vám odpoví. Budete-li potřebovat pomoc, pomůžeme Vám. Kontaktujte vrumo@vrumo.cz, nebo tel. 777 066 037 (pí Nekolová).


Za výbor V.Zasadil. v.r. předseda,                    Hana Nekolová v.r. místopředseda

MČ Praha 10 rozdává respirátory zdarma pro lidi ve finanční tísni

MČ Praha 10 reaguje na páteční rozhodnutí Vlády ČR, a rozdává zdarma respirátory.
Jsou určeny pro obyvatele Prahy 10, kteří jsou ve finanční tísni, nebo ochranné prostředky nedokážou sehnat v obchodech blízko svého bydliště.
Respirátory budou lidé dostávat přes okénko infocentra (budova B) v úterý 23.2. od 8:00 do 17:30.
Na místě budou dodržované rozestupy, na které budou dohlížet zaměstnanci radnice.
Městská část tak pomáhá svým občanům, kteří na respirátory nemají finance, nebo je ve svém okolí neseženou.

ELEKTŘINA 2021

V tomto klastru bude výbor formou následných komentářů podávat informace o poruchách, odstávkách i další informace, týkající se dodávky elektřiny v průběhu roku 2021

Voda - RYCHLÁ INFORMACE

někdo utrhl trubku výstupu teplá vody z výměníku. Vzniklou potopu jsem musel řešit uzavřením hlavního přívodu vody na Uzbecké – tzn. neteče voda na Uzbecké (ani teplá, ani studená) – na Moskevské ( teplá nikde, studená od 10. patra výš. na Vršovické teplá voda všude.
Povolal jsem technika Teplárenské, aby zavřel výměník. Pak uvolníme studenou vodu. Teplou až po opravě trubky. Instalatér je na místě, ale zatím k té trubce nemůže.
Omlouvám se, nemohu zatím odpovídat na individuální dotazy, není na to čas. Je tvrdá krizová situace.

Oprava přívodu vody

Po opravě začínáme dnes ve 14 hodin napouštět rozvody studené vody. Po příchodu technika teplárny bude nastartován výměník a začneme napouštět i teplou vodu.
Za celý realizační tým děkuji vlastníkům za všechny příspěvky na vrumo.cz, za trpělivost, za cenné rady a všechny projevy podpory a důvěry.

V.Zasadil

Havarie hlavního domovního potrubí

Návštěvník v.zasadil napsal tento komentář:

Vážení sousedé.

omlouvám se všem, že oprava hlavního domovního potrubí neprobíhá tak, jak jsme si představovali a přináší Vám značné nepohodlí.
S obtížemi jsme zajistili na výměnu dvou rour, které byly již dříve opraveny provizorně a neskýtaly záruku dlouhého života. Záměrem bylo zvládnout vše za jedinou noc z pátku na sobotu tak, aby to opravdu nikoho neobtěžovalo.
Nepodařilo se, po výměně vadných rour došlo ještě k zhroucení rozbočky přívodu SV do výměníku (tu jsme nahradili) a pak ještě k rozpadu příruby na další rouře. Tu jsme už neměli a tak, přestože jsme pracovali od včerejších 22 hod do dnešního odpoledne non stop, nebyla oprava dovedena do zdárného konce.

K tomu nejdůležitějšímu:

  • Vlastníci z Moskevské od 10p. výš mohou odebírat SV v místnosti úklidu na 1.patře
  • Všichni vlastníci z Uzbecké mohou odebírat SV z cisterny, přistavené pro nás na křižovatce Uzbecké a Baškirské
  • Zítra bude oprava pokračovat.

Odložení domovní schůze Uzbecká a Shromáždění vlastníků

S ohledem na zhoršující se situaci s koronavirem a v očekávání dalších restrikcí z rozhodnutí vlády 

nebudeme již v tomto roce provádět

domovní schůzi Uzbecké

ani Shromáždění vlastníků, které bylo plánované na 22.10.2020.

O termínu jejich provádění bude rozhodnuto v příštím roce s ohledem na další vývoj situace.

Domovní schůze a shromáždění vlastníků v r.2020

Vážení sousedé, odložením jarních termínů jsme koronaviru neunikli, spíše naopak. Nezbývá, než se sejít v rouškách. Domovní schůze a shromáždění vlastníků tedy proběhnou v termínech:
17.9.2020 v 19.00 hodin – Vršovická 1461, 62
24.9.2020 v 19.00 hodin – Moskevská 1464
8.10. 2020 v 19.00 hodin – Uzbecká 1463
22.10.2020 v 17.00 – shromáždění vlastníků (v ZŠ U Vršovického nádraží)

výpadek společné elektřiny na č.p.1461

v průběhu včerejší večerní bouřky vypadla společná elektřina na č.p. 1461. Chodby nesvítily, nefungovaly čipy, před mříží u popelnic narůstala hromada odpadu z Moskevské, ale výtahy normálně jezdily. Museli jsme nechat otevřený dům, aby se lidé dostali dovnitř a kompenzovali jsme to zvýšeným dohledem noční ostrahy.
Dnes ráno se ukázalo, že na vině je patrně obvod osvětlení před výtahy v 0p. Nechali jsme jej vypnutý a zatím vše ostatní funguje. Elektrikář přijde až v pondělí.

Údajný servis firmou Ekoplast neobjednalo SVJ

Vážení vlastníci,

obdrželi jsme již dvě infomace, že na Uzbecké a Moskevské se muž označený firmou EKOPLAST dožadoval vstupu do bytů za účelem záruční prohlídky plastových oken.
Sdělujeme, že se nejedná o službu, kterou objednalo SVJ a s montáží našich oken nesouvisí.

Informujte, prosím, i sousedy na patře.
_____________________________________________________________________________________

S výměnou našich oken to bylo takto:

SVJ výměnu oken v bytech zajistilo a financovalo, ale okna jsme si přebírali po zástavbě od firmy PKS každý sám s tím, že případné reklamace si budeme už řešit sami – a k tomu jsme na závěr akce „výměna oken“ dali na vrumo.cz 16.5.2014 informaci ve znění:

případné reklamace a požadavky na servisní zásah a seřízení směrujte výhradně na bezplatnou linku 800 23 00 24 v pracovních dnech, po-čt 6.00 – 16.00, pá 6.00 – 15.30, nebo na e-mail okna@pks.cz . V požadavku uveďte: jméno, adresu a telefonní číslo, stručný popis požadavku (závady) a uveďte číslo smlouvy SP4–0005 – bez tohoto čísla nebude váš požadavek zpracován a nebude na něj brán zřetel. Obvyklý termín, kdy se ozve servisní technik nazpět a bude domlouvat termín pro provedení zásahu, je do 10 pracovních dnů.

Pokud vím, na okna byly až dosud podány celkem cca 2 – 3 reklamace, které byly v souladu s informací výše vyřešeny.

Záruční doba byla 60 měsíců a ta k dnešnímu dni již uplynula. Pokud ale někdo má ještě s okny problém, může se i tak na firmu PKS obrátit, ale půjde už o pozáruční servis