Pozor na podvodníky a zloděje

Včera byl na Uzbecké zaznamenán podivný člověk, který se v našich domech může objevit znovu a způsobit někomu z nás problém. Níže cituji zprávu od vlastníka, který jím byl kontaktován.

"Dnes v pondělí 23.7. těsně před polednem na náš byt někdo zazvonil, zjistil jsem, že to je z chodby od výtahů. Otevřel jsem a byl tam muž kolem 30 let dobře mluvící česky a cpal mi před oči kartičku, kterou měl pověšenou na krku s tím, že kontroluje stav odběrového místa elektřiny. Evidentně však ani nevěděl, kde máme elektroměry. Když jsem mu řekl, že mě to nezajímá, hned odešel k přednímu schodišti u výtahů.

Až večer, když jsem to říkal manželce mi došlo, že to také mohl být nějaký tipař, protože zmizel a nic mi nenabízel, myslím tím, že se neptal jakého mám dodavatele ani nic nenabízel, prostě zmizel. Popsat bych ho ale neuměl, byla to chvíle."

Pokud by někdo byl kontaktován podobně, připojte své sdělení do diskuze k tomuto příspěvku, nebo mi zavolejte na 777 074 626. Uvítáme podrobnosti i popis takového člověka a předáme to k dalšímu postupu policiii ČR. Žádná taková kontrola od PRE ohlášena není

Nález klíčů na Moskevské

Byly nalezeny a vyzvednuty z výtahové šachty dne 26.6.2018. Ležely tam už nějakou dobu, jsou mírně orezlé. Jsou uloženy v kanceláři výboru. Volejte 777 074 626

Odstávka teplé vody v r.2018 - nebude

Pražská teplárenská nám dopisem sdělila, že v roce 2018 nebude v létě přerušena dodávka teplé vody.

SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ

Shromáždění vlastníků bude 14.6.2018 v 17.00 h jako obvykle v sále ZŠ U Vršovického nádraží.
Těšíme se na Vaši účast.

Havarie vody ve všech domech

Dnes odpoledne prasklo potrubí hlavního přívodu vody, umístěné v 0.patře na Uzbecké. Potrubí bylo uzavřeno . Znamená to, že nepoteče SV na celé Uzbecké a ve vysokém pásmu na Moskevské (od 9.patra výš), TUV nepoteče nikde. Byla povolána pohotovostní sužba JANPE.
Protože jde o potrubí velkého průměru, není havarie řešitelná běžným pohotovostním zásahem. V současné době se jedná s firmou JANPE o dalším postupu. V krajním případě nepoteče voda až do začátku příštího týdne a požádáme vodárny o přistavení cisterny. O aktuální situaci je informována vrátnice SVJ.

Pokračování tohoto článku »»»

Domovní schůze a shromáždění vlastníků v r. 2018

Domovní schůze proběhnou v jednací místnosti SVJ (Uzbecká 1463) v termínech:

17.5.2018 v 19:00 h MOSKEVSKÁ
24.5.2018 v 19:00 h UZBECKÁ
31.5.2018 v 19:00 h VRŠOVICKÁ 1461 a 1462

Shromáždění vlastníků bude 14.6.2018 v 17.00 jako obvykle v sále ZŠ U Vršovického nádraží.

Ještě jednou avizo na přerušení dodávky elektřiny

Týká se opět Vršovické 1462, zítra 24.4. a opět montážní práce v rozvodně elektro

Znovu přerušení dodávky elektřiny na Vršovické 1462

Dne 18.4. budou pokračovat práce na rozvodně. V době od 11 do 15 hodin může dojít k přerušení dodávky elektřiny

Přerušení dodávky elektřiny na Vršovické 1462

Dne 5.4.2018 (čtvrtek) od 10h bude přerušena dodávka elektřiny v celém domě za účelem úpravy rozvodny. Předpokládaná doba prací je 2 hodiny.

Rekonstrukce na Moskevské začne 12. dubna 2018

Na Uzbecké se daří termíny realizace zkracovat a na Moskevské tedy zahájíme již 12. dubna.
Rozsah, plánované náklady a průběh stavby budou stejné, jako na Uzbecké (viz zápisy ze schůzí výboru).
Práce budou také probíhat od 17.patra směrem dolů.
Začnou bouráním otvorů na chodbách ve všech obytných patrech, v místnostech s elektroměry a položením žlabů vertikálního a horizontálních kolektorů NN a sbp.
Pokračovat budou škrábáním a opravou stěn na chodbách a v prostorech před výtahy, odstraněních starého vertikálního kolektoru NN, dokončením horizontálních sítí NN, sbp i EPS, přepojením bytů na nové sítě telekomunikací, upevněním roštů na stropech, jejich zaklopením sdk podhledy s inspekčními okénky před každým bytem, bílením, zprovozněním nového osvětlení s pohybovými čidly, odstraněním starého a položením nového lina.
Budou končit kontrolou a předáním díla, které proběhne v podzimních měsících tohoto roku.
Žádáme vlastníky jednotek na Moskevské, aby obtíže, které z průběhu stavby vyplynou (hluk, prašnost, stavební materiály a odpady na chodbách, apod) přijali s porozuměním a odstranili z chodeb a schodiště všechny své předměty, které tam nepatří a které stavbě překážení.
Dosud 36 vlastníků bytů nepředalo vyplněný dotazník s údaji o používaných telekomunikacích. Žádáme, aby tak co nejrychleji učinili a vyhnuli se komplikacím při přepojení svých bytů na nové rozvodné sítě.