ODSTÁVKA TEPLÉ VODY v roce 2022

Vážení vlastníci,

Pražská teplárenská nám dopisem sdělila, že odstávka teplé vody v našich domech se bude konat 

od 15.7.2022 do 20.7.2022

 

Účetní závěrku za rok 2021 zkontrolovala Kontrolní komise SVJ

Vážení sousedé, vlastníci jednotek,

k případným dotazům sdělujeme, že účetní závěrku za rok 2021, o které se hlasuje, byla zkontrolována kontrolní komisí našeho společenství.
Zápis z kontrolní komise je umístěn na vrumo.cz a je také součástí podkladů k Vašemu rozhodování, které Vám budou doručeny.
Na základě výsledků kontroly pak na poslední stránce zápisu kontrolní komise doporučuje vlastníkům účetní závěrku za rok 2021 schválit.

Hlasování PER ROLLAM mimo zasedání shromáždění

Vážení sousedé, vlastníci jednotek,

přestože pandemie Covid-19 je v současném období na ústupu a vládní opatření jsou rozvolňována, žádné garance pozitivního vývoje v následujícím období roku však nemáme. Proto bylo výborem rozhodnuto z důvodu ochrany zdraví nesvolávat ještě v tomto roce fyzické shromáždění vlastníků a provést odpovídající hlasování v souladu se stanovami společenství opět písemnou formou per rollam.

Hlasování se bude konat od 22.5. do 12.6.2022

  1. Písemné hlasování (per rollam) započne tím, že 22.5.2022 obdržíte do svých e-mailových schránek HLASOVACÍ LÍSTEK, dokument „Rozhodnutí mimo zasedání“ a podklady k jednotlivým navrhovaným usnesením. E-mailové adresy má u správní firmy evidováno 92 % našich vlastníků, zbylým 8 % dáme obálku s podklady do jejich poštovních schránek.
  2. Hlasovací lístek je potřeba si vytisknout a u jednotlivých bodů označit křížkem, zda s usnesením souhlasíte či nesouhlasíte, nebo se zdržíte hlasování. V dolní části hlasovací lístek podepište a napište datum. Podpis nemusí být ověřený. (Hlasovací lístek vložíme také duplicitně vytištěný i do všech poštovních schránek pro případ, že nemáte doma k dispozici tiskárnu).
  3. Vyplněný hlasovací lístek vhoďte jako v loňském roce do výrazně označené poštovní schránky, na které bude umístěn velký nápis „HLASOVACÍ LÍSTKY“.

• V domě 1461 do označené schránky SVJ v přízemí;
• V domě 1462 do označené schránky nalevo při vstupu do domu v přízemí;
• V domě 1463 do označené schránky v 1. patře vstup z terasy;
• V domě 1464 do označené schránky u vchodu do správní firmy FIRST – výstup do parku.

Děkujeme Vám předem za účast, neboť každý hlas je důležitý a svou účastí pomůžete k tomu, aby nebyla narušena správa, včetně údržby našich domů.
Do schránek je potřeba hlasovací lístky vložit nejpozději do neděle 12.6.2022 do 24.00 h, toho dne hlasování končí. Vlastníci, kteří v našich domech nebydlí, mají možnost odeslat svoje hlasovací lístky poštou na adresu: Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464, Praha 10, Vršovická 1461/64, Praha 10 – Vršovice, PSČ 101 00.
Případně je možné hlasovací lístek poslat elektronicky do datové schránky správní firmy FIRST (identifikační číslo je fek6ih4).

Budete-li mít jakýkoli dotaz, výbor Vám odpoví. Budete-li potřebovat pomoc, pomůžeme Vám. Kontaktujte vrumo@vrumo.cz, nebo tel. 777 066 037 (pí Nekolová).

Filmaři duben 2022

Filmování proběhne:

  1. v parku na cizím pozemku. Naše domy budou v pozadí. Filmová agentura pro tento účel očistila jižní stranu našeho areálu od graffiti.
  2. v noci ze 4. na 5.4. na našem pozemku v průjezdu, východně od vjezdu do garáží. Filmová dislokační agentura Stilking Films uhradí za pronájem dle Smlouvy o dočasném užívání prostoru 50 000 Kč, které budou jako vždy v obdobných případech rozděleny poměrným způsobem vlastníkům v rámci ročního vyúčtování služeb (za rok 2022).

Garáže budou přístupné po dobu natáčení jen dvousměrně z ulice Moskevská, regulační službu zajistí Stilking Films. Dozor a koordinaci ze strany SVJ zajistí domovní služba p. Konigsbauer (702950333)

Převzetí obytných pater v č.p. 1462 do užívání

Vážení vlastníci,

v úterý 22.3.2022 proběhne převzetí společných částí domu v obytných patrech po rekonstrukci do užívání.

K účasti zveme všechny vlastníky z č.p. 1462. Zahájíme v 16 hod. v 8.patře před výtahy.

Za investora – Vladimír Zasadil
za TDI – Tomáš Jirman
za dodavatele – Michal Hrubín

rekonstrukce obytných pater na čp.1462 končí

Vážení vlastníci, sousedé,
rekonstrukce společných částí v obytných pater ve Vašem domě končí. Termín předání díla, ke kterému Vás pozveme, ještě není dohodnut. Nejprve budou provedeny některé drobné dodělávky, pak budou chodby a prostory před výtahy vyčištěny.
Už teď Vás ale žádáme, abyste si zkontrolovali, zda Vám zvonky zvoní, tak jak mají, zda Vám svítí osvětlení ve sklepích, zda fungují dveře od výtahů do chodeb, apod.
Vidíte-li nějaké jiné závady, ohlašte nám i ty, abychom je mohli co nejdříve v souladu se smlouvou o dílo vypořádat.
Použijte internet, nebo i schránku pro Vaše připomínky, umístěnou v 0p. u vchodu do domu.

Požární signál na Moskevské a Vršovické

Vážení sousedé,
včera, 20.1.2022, cca v 22,20 nám nějaký pitomeček na Moskevské odpálil dýmovnici.
Reagovala nová EPS, která sice ještě není v plnohodnotném provozu, ale spustila výstražný signál na Moskevské 1464 a Vršovické 1461, na který jste si mnohačetně telefonicky stěžovali.
Signál se posléze podařilo zastavit a dnes proběhne kontrola stavu a obnovení funkce EPS pracovníkem fy SEOS.
Bude to ale mít své náklady.
Podobným žertem se už před časem na Moskevské někdo pobavil, když nám stiskl tlačítko hlášení požáru v 1p..
Připomínám, že v nejbližší budoucnosti bude EPS připojena na CPO HZS, případný poplach bude vyhlášen již přímo, mimo vrátnici a rovnou přijedou v plné parádě hasiči.
Bude to pak stát cca 15 000 Kč, budeme to platit ze společných prostředků a budeme to bude oznamovat PČR jako trestný čin.
Poučte proto prosím své pubertální výrostky a ostatní nedospělce, ať to radši už nezkoušejí. Bohužel, u někoho trvá puberta do 40 let.

Rekonstrukce na č.p. 1462

Vážení vlastníci,
U vstupů do chodeb v jednotlivých patrech (3 – 8) byla instalována nová tabla se zvonky do jednotlivých bytů. Prosíme o sdělení jména, která si přejete do příslušného tabla vložit, a to do neděle

23.1.2022

Vaše sdělení na lístku vložte do schránky u výtahů v přízemí, určené pro Vaše připomínky k rekonstrukci domu.
Pokud požadované jméno nebude v daném termínu sděleno, vložíme do tabla jméno pověřeného vlastníka, které jste již dříve uvedli do formuláře „kontaktní dotazník“, resp. „registrační list“, který máme založen ve výboru SVJ.

Oprava hlavního potrubí - přerušení dodávky vody

Opravu provede firma JANPE pro všechny domy na potrubí v Uzbecké v týdnu od 1.11. do 5.11.21.

Ve středu 3.11.21 bude přerušena dodávka vody hlavním vodovodním potrubím (HDP).
Bude se jednat o druhou etapu opravy tohoto potrubí (první proběhla 22.11. 2020).
V jednotlivých domech našeho společenství to znamená:

3.11. 2021 od 8.00 do cca 16.00

čp. 1461,62 – nepoteče teplá voda. Studená bez problému

čp. 1363 – nepoteče ani studená, ani teplá. Bude přistavena cisterna s pitnou vodou

čp. 1464 – poteče jen studená do 8.p. včetně. Náhradní zdroj studené vody bude v prvním patře,
místnost č.411 (úklid)

Více informací je v příloze zápisu ze schůze výboru č. 21/2020, zveřejněném zde v sekci Dokumenty. Jde o opravu, uvedenou v této příloze pod písmenem b).
 Stručná informace bude také v příloze zápisu č.17/2021

Jiří Železný zemřel

Vážení sousedé,
dovolujeme si oznámit Vám smutnou zprávu, že

22.9.2021, ve věku 94 let

zemřel náš kolega, přítel, dobrý a laskavý člověk
  pan

Arch.Ing. Jiří Železný

plk. čs. armády v.v.
člen čs. obce legionářské
dlouholetý bývalý člen výboru našeho společenství

Rozloučení se koná v úzkém rodinném kruhu.
Věnujme mu alespoň tichou a skromnou vzpomínku s poděkováním za práci, kterou v našem společenství za léta vykonal

Pokračování tohoto článku »»»