Domovní schůze Uzbecká

Připomínáme, že domovní schůze Uzbecké, proběhne v jednací místnosti SVJ (Uzbecká 1463):

ve čtvrtek 30.5.2019 od 19:00 h

Domovní schůze Moskevská

Připomínáme, že domovní schůze Moskevské, proběhne v jednací místnosti SVJ (Uzbecká 1463):

ve čtvrtek 23.5.2019 od 19:00 h

Plán oprav 2019-2021

hlavními úkoly v daném období budou:
do r.2021 dokončení rekonstrukce SČD v obytných patrech všech domů (zbývá Vršovická) a připojení EPS na CPO HZS
v r.2022 – 24 výměna , resp. GO výtahů ve všech domech.
Tyto úkoly do roku 2024 pohltí podstatnou část příjmů do fondu oprav (FO) a ve FO nezůstane do r.2022 žádná rezerva. Ostatní úkoly plánu oprav posuneme do pozdějších období. Tak to bude za současné úrovně příspěvků do FO.
Je ale třeba také uvážit trvalou inflaci a současný růst ceny práce, dodávek a služeb.
Výbor je toho názoru, že nyní je třeba FO posílit a navrhuje od 1.1.2020 zvýšení příspěvků do FO o 5 Kč/m2/měs, tedy na 35 Kč/m2/měs.
Návrh bude projednán na domovních schůzích a dle výsledku předložen v červnu 2019 ke schválení shromáždění.
Proto v sekci „dokumenty“ předkládáme vlastníkům návrh plánu oprav ve dvou variantách – pro 30, resp. 35 Kč/m2/měs.
U výtahů navrhujeme preferovat provedení GO, protože kompletní výměna výtahů je zbytečně drahá – jednak musí respektovat nejnovější legislativu a jednak některé nákladné komponenty (vodítka, rámy kabin…) mohou sloužit dál. Nejdůležitější v rámci GO bude výměna ovládací, řídící a zabezpečovací elektroniky, jakož i ovládací a pojezdové mechaniky kabinových i šachetních dveří.
Přitom posoudit, zda by s ohledem na možnosti financování nebylo lépe rozložit opravy výtahů do delšího období. V prvním pořadí pak opravit osobní výtahy na Moskevské a Uzbecké, pak na Vršovické a nakonec výtahy nákladní. Demontované díly osobních výtahů bychom mohli deponovat jako náhradní pro výtahy nákladní, které by mohly sloužit ještě několik let.
Zahájit přípravu sběrem odborných informaci, nabídek i názorů samotných vlastníků…

Odstávka vody na Vršovické se přesouvá na 26.4.

Z technických důvodů se dříve avizovaná odstávka vody na Vršovické 1461, 62 přesouvá ze 16.4. ještě jednou, tentokrát na 26.4.2019 v čase od 8.00 do 10.00 hodin. Týká se to teplé i studené vody
Stavebník děkuje sousedům za pochopení a omlouvá se za případné potíže.

ODSTÁVKA VODY NA VRŠOVICKÉ 1461, 62

Vážení sousedé,
za účelem připojení vody do rekonstruovaného nebytového prostoru č. 1461/293 (dříve Griffin, nově lékařské ordinace) bude nutné na nezbytnou dobu uzavřít přívod studené vody, který je pro oba domy čp. 1461, 62 společný.
Aby provoz všech ostatních bytových i nebytových jednotek v obou domech byl narušen co nejméně, bude odstávka provedena v noci z UT 16.4. na ST 17.4. v době mezi 02:00 – 06:00h.

2019 DOMOVNÍ SCHŮZE A SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ

Domovní schůze proběhnou v jednací místnosti SVJ (Uzbecká 1463) v termínech:

  • čtvrtek 16.5.2019 v 19:00 h VRŠOVICKÁ 1461 a 1462
  • čtvrtek 23.5.2019 v 19:00 h MOSKEVSKÁ
  • čtvrtek 30.5.2019 v 19:00 h UZBECKÁ

Shromáždění vlastníků se bude konat ve čtvrtek 20.6.2019 od 17.00 v konferenční místnosti ZŠ U Vršovického nádraží.

Průzkum názorů, návrhů a námětů

Vážení sousedé, vlastníci bytových a nebytových jednotek,

Čas běží a po pěti letech opět provádíme anketní průzkum spokojenosti, názorů a návrhů vlastníků.
Obracíme se na Vás se žádostí o Vaše připomínky a návrhy, které využijeme pro přípravu domovních schůzí a shromáždění vlastníků, plánu oprav a dalších společných záměrů na léta 2020 – 2025 – (2030).
Anketní listy s poměrně širokým rozsahem témat jsme Vám tento týden ve středu a ve čtvrtek vložili do Vašich poštovních schránek
Odpovědi vložte do 31.3.2019. do schránek:
Vršovická – schránka SVJ.
Uzbecká – schránka č.25 Zasadil.
Moskevská – schránka First s.r.o.
Své názory, náměty a návrhy můžete napsat i zde formou komentáře.

Výtahy na Moskevské

Nejezdí oba malé výtahy, bohužel je třeba čekat na dodávku náhradních dílů ze zahraničí. Dle sdělení firmy OTIS jde o výměnu řídících desek a pohonů kabinových dveří, které v obou případech byly příčinou častého vysazování těchto výtahů v posledních týdnech. S firmou OTIS jsme v denním styku, o dalším průběhu budeme informovat zde na vrumo.cz.

Vladimír Zasadil

Odečty na Uzbecké - problém

Právě jsme dostali zprávu, že pánové od Ulimexu, kteří měli dnes odečíst v bytech na Uzbecké měřidla spotřeby vody a tepla, na cestě k nám havarovali. Ulimex hledá náhradní řešení – zda odečty proběhnou ještě dnes (ale začnou později), nebo zda budou odsunuty na jiný termín. Dozvíme se to cca v průběhu jedné hodiny a budeme informovat.

Rekonstrukce na Vršovické

Rekonstrukce společných částí domů v bytových patrech na Vršovické (úkoly plánu oprav č. 13,14,15,24) budou zahájeny v lednu 2019.
Vše je podmíněno získáním úvěru na základě předchozího souhlasu, který udělilo shromáždění vlastníků výboru 14.6.2018 a o který nyní po pečlivém výběru jednáme s Raiffieisen SS.
Projektové práce byly ukončeny v říjnu 2018. V listopadu byl sestaven rozpočet projektu stavebních úprav, NN a sbp, který však hodnotou 20,6 mil Kč pro oba domy významně převyšuje původní odhad (14,3 mil Kč). Nyní probíhají cenová jednání s dodavatelem c cílem snížit tyto náklady, ale i tak finance SVJ včetně úvěru, disponibilní pro tento účel v r.2019, nestačí pro oba dva domy najednou a je nutno realizaci rozdělit – v r.2019 č.p.1461 a pak v r.2020–21 č.p.1462.
Soubor prací bude zahrnovat rekonstrukce, opravy a úpravy chodeb, schodišť, osvětlení, rozvodů domácího telefonu (zvonků), UPC, PODA, rekonstrukci EPS do standardu, jaký již byl realizován na Uzbecké a Moskevské.
Bude provedeno rozdělení hal před výtahy tak, aby oddělené části včetně pavlánů mohly být pronajaty a dále využity.
Jedním z cílů rekonstrukcí a úprav, krom zlepšení životního prostředí, standardu bydlení a bezpečnosti v domech, je i snížit spotřebu společné elektřiny pro osvětlení domu a udělat pořádek v rozvodné síti, který platby vlastníků za společnou elektřinu zprůhlední a sníží.
Bude také upraveno, v dohodě s dotčenými vlastníky, využití a osvětlení společných částí (chodeb-předsíní) ve východním i západním okraji domů.
Žádáme všechny vlastníky, aby odstranili z chodeb a schodišť své věci, neodkládali tam věci nepotřebné a zpřístupnili společné chodby a předsíně ve východním i západním okraji domů.
Pro více informací sledujte zápisy ze schůzí výboru. Rádi Vás přivítáme i na kontrolních dnech stavby.