Filmaři duben 2022

Filmování proběhne:

  1. v parku na cizím pozemku. Naše domy budou v pozadí. Filmová agentura pro tento účel očistila jižní stranu našeho areálu od graffiti.
  2. v noci ze 4. na 5.4. na našem pozemku v průjezdu, východně od vjezdu do garáží. Filmová dislokační agentura Stilking Films uhradí za pronájem dle Smlouvy o dočasném užívání prostoru 50 000 Kč, které budou jako vždy v obdobných případech rozděleny poměrným způsobem vlastníkům v rámci ročního vyúčtování služeb (za rok 2022).

Garáže budou přístupné po dobu natáčení jen dvousměrně z ulice Moskevská, regulační službu zajistí Stilking Films. Dozor a koordinaci ze strany SVJ zajistí domovní služba p. Konigsbauer (702950333)

Převzetí obytných pater v č.p. 1462 do užívání

Vážení vlastníci,

v úterý 22.3.2022 proběhne převzetí společných částí domu v obytných patrech po rekonstrukci do užívání.

K účasti zveme všechny vlastníky z č.p. 1462. Zahájíme v 16 hod. v 8.patře před výtahy.

Za investora – Vladimír Zasadil
za TDI – Tomáš Jirman
za dodavatele – Michal Hrubín

rekonstrukce obytných pater na čp.1462 končí

Vážení vlastníci, sousedé,
rekonstrukce společných částí v obytných pater ve Vašem domě končí. Termín předání díla, ke kterému Vás pozveme, ještě není dohodnut. Nejprve budou provedeny některé drobné dodělávky, pak budou chodby a prostory před výtahy vyčištěny.
Už teď Vás ale žádáme, abyste si zkontrolovali, zda Vám zvonky zvoní, tak jak mají, zda Vám svítí osvětlení ve sklepích, zda fungují dveře od výtahů do chodeb, apod.
Vidíte-li nějaké jiné závady, ohlašte nám i ty, abychom je mohli co nejdříve v souladu se smlouvou o dílo vypořádat.
Použijte internet, nebo i schránku pro Vaše připomínky, umístěnou v 0p. u vchodu do domu.

Požární signál na Moskevské a Vršovické

Vážení sousedé,
včera, 20.1.2022, cca v 22,20 nám nějaký pitomeček na Moskevské odpálil dýmovnici.
Reagovala nová EPS, která sice ještě není v plnohodnotném provozu, ale spustila výstražný signál na Moskevské 1464 a Vršovické 1461, na který jste si mnohačetně telefonicky stěžovali.
Signál se posléze podařilo zastavit a dnes proběhne kontrola stavu a obnovení funkce EPS pracovníkem fy SEOS.
Bude to ale mít své náklady.
Podobným žertem se už před časem na Moskevské někdo pobavil, když nám stiskl tlačítko hlášení požáru v 1p..
Připomínám, že v nejbližší budoucnosti bude EPS připojena na CPO HZS, případný poplach bude vyhlášen již přímo, mimo vrátnici a rovnou přijedou v plné parádě hasiči.
Bude to pak stát cca 15 000 Kč, budeme to platit ze společných prostředků a budeme to bude oznamovat PČR jako trestný čin.
Poučte proto prosím své pubertální výrostky a ostatní nedospělce, ať to radši už nezkoušejí. Bohužel, u někoho trvá puberta do 40 let.

Rekonstrukce na č.p. 1462

Vážení vlastníci,
U vstupů do chodeb v jednotlivých patrech (3 – 8) byla instalována nová tabla se zvonky do jednotlivých bytů. Prosíme o sdělení jména, která si přejete do příslušného tabla vložit, a to do neděle

23.1.2022

Vaše sdělení na lístku vložte do schránky u výtahů v přízemí, určené pro Vaše připomínky k rekonstrukci domu.
Pokud požadované jméno nebude v daném termínu sděleno, vložíme do tabla jméno pověřeného vlastníka, které jste již dříve uvedli do formuláře „kontaktní dotazník“, resp. „registrační list“, který máme založen ve výboru SVJ.

Oprava hlavního potrubí - přerušení dodávky vody

Opravu provede firma JANPE pro všechny domy na potrubí v Uzbecké v týdnu od 1.11. do 5.11.21.

Ve středu 3.11.21 bude přerušena dodávka vody hlavním vodovodním potrubím (HDP).
Bude se jednat o druhou etapu opravy tohoto potrubí (první proběhla 22.11. 2020).
V jednotlivých domech našeho společenství to znamená:

3.11. 2021 od 8.00 do cca 16.00

čp. 1461,62 – nepoteče teplá voda. Studená bez problému

čp. 1363 – nepoteče ani studená, ani teplá. Bude přistavena cisterna s pitnou vodou

čp. 1464 – poteče jen studená do 8.p. včetně. Náhradní zdroj studené vody bude v prvním patře,
místnost č.411 (úklid)

Více informací je v příloze zápisu ze schůze výboru č. 21/2020, zveřejněném zde v sekci Dokumenty. Jde o opravu, uvedenou v této příloze pod písmenem b).
 Stručná informace bude také v příloze zápisu č.17/2021

Jiří Železný zemřel

Vážení sousedé,
dovolujeme si oznámit Vám smutnou zprávu, že

22.9.2021, ve věku 94 let

zemřel náš kolega, přítel, dobrý a laskavý člověk
  pan

Arch.Ing. Jiří Železný

plk. čs. armády v.v.
člen čs. obce legionářské
dlouholetý bývalý člen výboru našeho společenství

Rozloučení se koná v úzkém rodinném kruhu.
Věnujme mu alespoň tichou a skromnou vzpomínku s poděkováním za práci, kterou v našem společenství za léta vykonal

Pokračování tohoto článku »»»

Odstávka dodávky elektřiny v domě Vršovická 1462

Vážení vlastníci v domě Vršovická 1462,
ve dnech
21 – 24.9.2021
bude PRE provádět opravu HDV (hlavního domovního vedení) a přepojování jednotek (bytů) na nové rozvody elektřiny.
V pracovní době,
zpravidla od 7 do 15 hodin bude v domě přerušena dodávka elektřiny 

ZTRÁTY A NÁLEZY

Dnes byly před vchodem do domu čp. 1463 nalezeny klíče.

Vyzvednout si je můžete po dohovoru s V.Zasadilem v kanceláři výboru SVJ

ODSTÁVKA TEPLÉ VODY v roce 2021

Vážení vlastníci,

Pražská teplárenská nám sdělila, že odstávky teplé vody v našich domech se budou konat

od 25.7.2021 do 29.7.2021

od 30.8.2021 do 31.8.2021