Odstávka vody na Vršovické se přesouvá na 26.4.

Z technických důvodů se dříve avizovaná odstávka vody na Vršovické 1461, 62 přesouvá ze 16.4. ještě jednou, tentokrát na 26.4.2019 v čase od 8.00 do 10.00 hodin. Týká se to teplé i studené vody
Stavebník děkuje sousedům za pochopení a omlouvá se za případné potíže.

ODSTÁVKA VODY NA VRŠOVICKÉ 1461, 62

Vážení sousedé,
za účelem připojení vody do rekonstruovaného nebytového prostoru č. 1461/293 (dříve Griffin, nově lékařské ordinace) bude nutné na nezbytnou dobu uzavřít přívod studené vody, který je pro oba domy čp. 1461, 62 společný.
Aby provoz všech ostatních bytových i nebytových jednotek v obou domech byl narušen co nejméně, bude odstávka provedena v noci z UT 16.4. na ST 17.4. v době mezi 02:00 – 06:00h.

2019 DOMOVNÍ SCHŮZE A SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ

Domovní schůze proběhnou v jednací místnosti SVJ (Uzbecká 1463) v termínech:

  • čtvrtek 16.5.2019 v 19:00 h VRŠOVICKÁ 1461 a 1462
  • čtvrtek 23.5.2019 v 19:00 h MOSKEVSKÁ
  • čtvrtek 30.5.2019 v 19:00 h UZBECKÁ

Shromáždění vlastníků se bude konat ve čtvrtek 20.6.2019 od 17.00 v konferenční místnosti ZŠ U Vršovického nádraží.

Průzkum názorů, návrhů a námětů

Vážení sousedé, vlastníci bytových a nebytových jednotek,

Čas běží a po pěti letech opět provádíme anketní průzkum spokojenosti, názorů a návrhů vlastníků.
Obracíme se na Vás se žádostí o Vaše připomínky a návrhy, které využijeme pro přípravu domovních schůzí a shromáždění vlastníků, plánu oprav a dalších společných záměrů na léta 2020 – 2025 – (2030).
Anketní listy s poměrně širokým rozsahem témat jsme Vám tento týden ve středu a ve čtvrtek vložili do Vašich poštovních schránek
Odpovědi vložte do 31.3.2019. do schránek:
Vršovická – schránka SVJ.
Uzbecká – schránka č.25 Zasadil.
Moskevská – schránka First s.r.o.
Své názory, náměty a návrhy můžete napsat i zde formou komentáře.

Výtahy na Moskevské

Nejezdí oba malé výtahy, bohužel je třeba čekat na dodávku náhradních dílů ze zahraničí. Dle sdělení firmy OTIS jde o výměnu řídících desek a pohonů kabinových dveří, které v obou případech byly příčinou častého vysazování těchto výtahů v posledních týdnech. S firmou OTIS jsme v denním styku, o dalším průběhu budeme informovat zde na vrumo.cz.

Vladimír Zasadil

Odečty na Uzbecké - problém

Právě jsme dostali zprávu, že pánové od Ulimexu, kteří měli dnes odečíst v bytech na Uzbecké měřidla spotřeby vody a tepla, na cestě k nám havarovali. Ulimex hledá náhradní řešení – zda odečty proběhnou ještě dnes (ale začnou později), nebo zda budou odsunuty na jiný termín. Dozvíme se to cca v průběhu jedné hodiny a budeme informovat.

Rekonstrukce na Vršovické

Rekonstrukce společných částí domů v bytových patrech na Vršovické (úkoly plánu oprav č. 13,14,15,24) budou zahájeny v lednu 2019.
Vše je podmíněno získáním úvěru na základě předchozího souhlasu, který udělilo shromáždění vlastníků výboru 14.6.2018 a o který nyní po pečlivém výběru jednáme s Raiffieisen SS.
Projektové práce byly ukončeny v říjnu 2018. V listopadu byl sestaven rozpočet projektu stavebních úprav, NN a sbp, který však hodnotou 20,6 mil Kč pro oba domy významně převyšuje původní odhad (14,3 mil Kč). Nyní probíhají cenová jednání s dodavatelem c cílem snížit tyto náklady, ale i tak finance SVJ včetně úvěru, disponibilní pro tento účel v r.2019, nestačí pro oba dva domy najednou a je nutno realizaci rozdělit – v r.2019 č.p.1461 a pak v r.2020–21 č.p.1462.
Soubor prací bude zahrnovat rekonstrukce, opravy a úpravy chodeb, schodišť, osvětlení, rozvodů domácího telefonu (zvonků), UPC, PODA, rekonstrukci EPS do standardu, jaký již byl realizován na Uzbecké a Moskevské.
Bude provedeno rozdělení hal před výtahy tak, aby oddělené části včetně pavlánů mohly být pronajaty a dále využity.
Jedním z cílů rekonstrukcí a úprav, krom zlepšení životního prostředí, standardu bydlení a bezpečnosti v domech, je i snížit spotřebu společné elektřiny pro osvětlení domu a udělat pořádek v rozvodné síti, který platby vlastníků za společnou elektřinu zprůhlední a sníží.
Bude také upraveno, v dohodě s dotčenými vlastníky, využití a osvětlení společných částí (chodeb-předsíní) ve východním i západním okraji domů.
Žádáme všechny vlastníky, aby odstranili z chodeb a schodišť své věci, neodkládali tam věci nepotřebné a zpřístupnili společné chodby a předsíně ve východním i západním okraji domů.
Pro více informací sledujte zápisy ze schůzí výboru. Rádi Vás přivítáme i na kontrolních dnech stavby.

našly se klíče

U domu Uzbecká 1463 se našly klíče. Volejte 777 074 626

Vydrží nám zase 32 let?

Ano, řeč je o společných částech domů – chodby, stěny, stropy, prostory před výtahy, dveře do chodeb …
Opravy a rekonstrukce na Uzbecké jsou hotovy, na Moskevské se dokončují, na Vršovickou se chystáme v příštím roce. Jejich původní provedení nám, pravda, nikoli v úžasném stavu – vydrželo 32 let.
Například na Uzbecké od převzetí díla uběhly teprve 4 měsíce a o jeho další osud je nutno se už teď obávat.
Nejzdatněji si zatím vedou sousedé na 17. patře. Silně znečištěné lino před výtahy způsobem neznámým (ale čůrali tam už i psi), na stěnách u výtahů jsou šlápoty (asi děti?), dveře do chodby jih (nové od r. 2016) jsou rozštípané, zámek zničený… avšak asi nezůstanou dlouho sami a otázka zní, co s tím.
Varianty jsou čtyři:

  1. průběžně čistit a opravovat, jako by se nechumelilo – a hradit to ze společných peněz. Nebudou to malé náklady. O to méně peněz zůstane na jiné opravy.
  2. Čistit a opravovat na žádost vlastníka, odpovědného za znečištění a škody – tak by to mělo být – ale jak se známe, nikdo se k tomu nepřizná a sousedé nevidí a neslyší (nebudou si přece dělat problémy).
  3. Čistit a opravovat, náklady rozepsat na všechny vlastníky na patře – otázkou je vymahatelnost úhrad (v některých SVJ se to tak ale dělá)
  4. Nechat to být (a zajišťovat jen běžný úklid) – jak si kdo ustele, tak si lehne. Za 32 let udělat zase generální opravu v celém domě, jako to děláme teď.

Vážení sousedé, je to náš společný problém, co Vy na to?

Dopisy před volbami

Vážení sousedé,

jak všichni víme, 5. a 6. října proběhnou komunální volby a budeme volit i politické vedení radnice MČ Prahy 10.
Jako první nás všechny oslovila koalice Vlasta již v květnu svým volebním programem, uveřejněným ve „Vlastních novinách“ (vydání jaro 2018).

Dovolil jsem si tehdy na ně replikovat otázkami s připomenutím zájmu našeho SVJ dopisem paní senátorce Chmelové, od které jsem dnes dostal odpověď.

Oba dopisy přikládám pro Vaši informaci zde ve složce „dokumenty“.

VZ