Opět filmaři

Vážení sousedé,
opět o nás projevili zájem filmaři a my máme zájem jim za výhodných podmínek pro nás vyhovět. Krom natáčení ve společných částech mají zájem i o natáčení v některém z bytů v našich domech. Jejich poptávku připojuji:


Dobrý den,

Dovoluji si Vás kontaktovat na základě našeho setkání a posílám slíbené informace.

Naše společnost nyní zajišťuje přípravné práce pro natáčení dánského detektivního filmu v české koprodukci „MARCO EFFECT“. Film pojednává o mezinárodním korupčním skandálu, ve kterém se jedná o státních fondech vyhrazené pro rozvoj pomoci v Africe.

Pro jeden z motivů jsme si vybrali Váš dům,který je propojený spojovací chodbou.

V souvislosti s natáčením dohledáváme byt ve Vašem domě, kde by bylo možné jednodenní natáčení. Proto Vás prosím o laskavost rozeslání mailu nájemníkům z důvěryhodného zdroje.

Spolupráce s naší firmou, by po konzultaci s Vámi probíhala na základě řádné smlouvy o dočasném užívání, společně s předem domluvenou finanční kompenzaci za pronájem prostor.

Natáčení bude probíhat na přelomu ledna a února. Přesný datum zatím neznáme. V případě zájmu bych se ráda domluvila na schůzce a byt si přišla nafotit.

Děkuji za Váš čas a přeji hezký den.

Pokračování tohoto článku »»»

Také vlastníkům na Vršovické 1461

Nedávno došlo k vysazení společné elektřiny na Vršovické 1462. Nejezdily tam výtahy, nesvítilo osvětlení nefungovaly čipy. Kritickou dobu, než se podařilo funkci společné elektřiny obnovit, jsme překlenuli vydáním čipů a klíčů od chodeb od Vršovické 1461 také vlastníkům z 1462, aby se přes čp. 1461 a výtahy v této části domu mohli dostávat do svých bytů v čp. 1462.
Pro případ obdobné havárie na Vršovické 1461 výbor rozhodl také vlastníkům z Vršovické 1461 preventivně doplnit na jejich čipu kód ke vstupu do čp.1462.
Individuálně Vám jej doplní člen výboru p. Kubásek po dohovoru na č. 777033898

Obsílka z katastrálního úřadu

Vážení vlastníci,
v uplynulých dnech jsme byli jednotlivě obesláni katastrálním úřadem pro hl.m. Prahu ve věci odstranění nesouladu …, týkající se parcel 1873/104, 1873/107 a 1873/109.
Jde o drobné, vzájemně sousedící parcely v našem společném vlastnictví, přiléhající k jižní straně objektu garáží. Katastrální úřad je formálně sloučí pod jedno číslo – bez jakékoli změny jejich plochy, nebo vnější hranice. V podstatě jde o zjednodušení katastrálních map a dotýká se všeobecně všech parcel stejného charakteru, způsobu užití a stejného vlastnictví v celé Praze, kde nepřetrvává důvod k tomu, aby byly rozděleny.
Je to formální změna, nedotýkající se celkových výměr našeho vlastnictví a nepůsobící nám žádnou újmu. Na obsílku, kterou jsme obdrželi, asi všichni pod č.j. ZDŘ 1082/2019 … není třeba reagovat

Opět nepořádek a bezdomovci - otevřená výzva

dnes jsem v 5.30 na nouzovém (únikovém, severním) schodišti na Moskevské 1464 nalezl komfortní bezdomáčský obývák s příslušenstvím, je tom nejméně několik dní. Dokonce tam s nimi někdo bojuje (tj. koresponduje – úklidová firma? nebo někdo z vlastníků? – viz příloha) a docílil jejich vyjádření, že dneska (kterého dneska?), resp. do neděle (do které neděle?) to tam vyklidí (co to znamená „vyklidí“?). Bezdomáče jsem na místě nenašel. Nezastihl jsem ani nočního strážného. Na to schodiště asi moc nechodí, pokud vůbec.

Cca před týdnem jsme s p.Pomazalem vyhodili jednu velmi mladou dvojici z 2.patra. Museli to tam i uklidit. Na otázku, jak se dostali dovnitř odpověděli, že je tam pustil přítel, který v domě bydlí. Věci, které dnes vidím na místě v 10.patře mi napovídají, že je to možná tatáž dvojice.

V každém případě požaduji od správní firmy dnes do 12 hodin vyklidit a zlikvidovat ten pelech, zkontroluji si to tam.

V období po rekonstrukci obytných pater je až s podivem, jak se zhoršil stav nouzových schodišť na Moskevské i na Uzbecké. Ač nemají sloužit k větrání domu, někteří vlastníci je tak využívají – okna pak zůstávají otevřena a dveře v mnohých patrech zůstávají nezamčené. Přívalové deště pak dělají své.

Stejně tak bezdomovci. Do domu se nějak dostanou (někdo je pustí) a pak projít nezamčenými dveřmi na schodiště je už malý problém (ale i tam je snad někdo pouští – nějaký přítel? – slyšel jsem to od nich nejednou ). Kde konají hygienu je otázka, a tak se nouzová schodiště stávají nejen jejich příbytkem, ale i jejich záchodem.

Požaduji, aby noční a domovní služba i správní firma tyto prostory kontrolovala, při zjištění bezdomáčů nevstupovat do konfliktu, ale vyžádat asistenci městské policie. Pobyt těchto osob je nejen bezpečnostním, ale i (možná zejména) hygienickým rizikem.

Vlastníky pak žádám, aby, když už na nouzovém schodišti kouří nebo větrají, aby ta okna po sobě zavírali a dveře zamykali. Všichni můžeme vidět, co s tím pak ty přívalové deště, holubi a bezdomáči, kteří se tak dostávají dovnitř, udělají. A také, aby tam neodkládali nepotřebné věci a části nábytku – je to starý zlozvyk, který se opět rozmáhá. To by nám hasiči netolerovali – a je to pod pokutou. Budeme to kontrolovat a nálezy zveřejňovat.

HAVARIE SPOL. ELEKTŘÍNY NA VRŠOVICKÉ 2

Na Vršovické 1462 došlo k vysazení společné elektřiny vyhořením hlavního přívodního kabelu, který lze nahradit jen složitě, předpokládáme až v průběhu několika dní. Zatím v domě nebudou svítit chodby, schody, nepojedou výtahy a nebudou fungovat čipy. Elektřina v bytech funguje normálně.
Náhradní způsob, jak se dostat domů:

 1. jít po schodech Vršovickou 2 pěšky, vstupní dveře do domu zůstávají otevřené
 2. jít přes Vršovickou 1 a vyjet výtahem (jede jen jeden výtah) do patra, projít chodbou na Vršovickou 2

  K tomu právě zabezpečujeme pro bydlící na Vršovické 2:

  • klíče od chodeb na Vršovické 1
  • čipy pro vstup na Vršovickou 1

  Dáme další informaci, jakmile je budeme schopni vydávat

Nevylévejte rostlinné oleje do odpadu

Vyléváním použitého oleje do odpadů se ucpávají odpadní potrubí i v našich domech. Nyní byl takto vytopen na Uzbecké byt ve třetím patře odpadem z kuchyní sousedů z vyšších pater. Postižený byt byl devastován a vznikla v něm  veliká škoda.

Proto jsme pro Vás stáhli z internetu:

Likvidace použitých olejů rostlinných
Nejjednodušším, bohužel nejméně vhodným, a přesto nejčastějším způsobem likvidace je vylití do odpadu či kanalizace. Pokud rostlinné oleje likvidujete tímto způsobem, počítejte s postupným zanášením kanalizace a všech potrubí. Tuky v kanalizaci urychlují korozi, ucpávají čerpadla i další zařízení.
 

Likvidace použitých olejů jedlých
Pokud tedy rostlinné oleje nepatří do dřezu, záchodu ani kanalizace, jak s nimi ekologicky nakládat? Stačí použitý olej postupně shromažďovat do PET lahve, po naplnění pečlivě uzavřít a následně vyhodit do popelnice. Do kontejneru určeného na plastový odpad lahev s olejem hodit nesmíme. Doporučujeme k uskladňování použitého rostlinného oleje používat právě PET lahve, které jsou pevné a snadno se uzavírají. Naprosto nevhodné jsou igelitové sáčky či papírové obaly. Při vylití do popelnice by došlo k úniku oleje na chodník, protože jsou kontejnery na odpad vybaveny otvory ve dnu.


Pokud vám po smažení zbyla mastná pánev, kterou je třeba očistit, před namočením do dřezu setřete vrstvu tuku papírovým ubrouskem. Ten velkou část oleje vsákne a do odpadu se tak dostane jen minimální množství. Olejové ubrousky můžete následně běžným způsobem vyhodit do popelnice.

Aktualizace návrhu plánu oprav

V posledních týdnech a dnech se v souvislosti s provedenou rekonstrukcí obytných pater domů podstatně zhoršil stav našich výtahů. Jednáme o tom s OTISem, problém není jednoduchý a proto i přes oboustrannou snahu jsme dosud nedostali konkrétní nabídku na odpovídající opravy. Je ale už zřejmé, že tyto, zatím neplánované opravy (revitalizace) výtahů musíme v potřebném rozsahu zahájit neprodleně a že to budou opravy drahé. Musíme tomu přizpůsobit plán oprav, alespoň odhadem v něm rezervovat potřebné prostředky a předložit jej vlastníkům ke schválení ještě na letošním shromáždění 20.6.2019. Upravený návrh plánu oprav (aktualizace k 16.6.2019) je na těchto webových stránkách připojen v sekci „dokumenty“. Více informací k danému problému podává materiál „Rozšířený příběh našich výtahů“, rovněž zde uvedený v sekci „dokumenty“

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ 20.6.2019

Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464, Praha 10, IČ: 29021651

zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka 11109, sídlo: Vršovická 1461/64, 101 00 Praha 10 – Vršovice
___________________________________________________________________________
e-mail: vrumo@vrumo.cz web: www.vrumo.cz

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ

Vážení členové společenství – vlastníci a společní zástupci spoluvlastníků bytových a nebytových jednotek, dovolujeme si Vás pozvat na shromáždění vlastníků, které se koná dne

20.6.2019 od 17.00 hodin

v konferenčním sále ZŠ U Vršovického nádraží č. 1.

Svolavatelem shromáždění je výbor Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464, Praha 10

V případě, že se shromáždění nezúčastníte, můžete udělit plnou moc (na druhé straně pozvánky) některému z dalších vlastníků, členům výboru, kontrolní komise nebo svým rodinným příslušníkům, aby Vás zastoupili při hlasování, vyjádřili tak Vaši vůli a zároveň aby shromáždění disponovalo dostatečným počtem hlasů (bylo usnášeníschopné).

Upozornění:

Dle Občanského zákoníku a Stanov společenství, čl.XII odst.(2) platí:
„Spoluvlastníci jednotky zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva a povinnosti vůči osobě odpovědné za správu domu. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění….

Pokud jste až dosud nevyplnili k tomu určené kontaktní dotazníky – registrační listy, které jsme Vám vkládali do Vašich poštovních schránek v r.2016 a 2017, můžete tak učinit při prezentaci shromáždění. Přítomní členové výboru a pracovníci správní firmy Vám poskytnou nový dotazník – registrační list, případně i radu, jak jej vyplnit.

Program:

 1. 17:00 – 18:00 h Prezence, kontrola a registrace plných mocí, volba orgánů shromáždění
 2. 18:00 – 18:10 h Schválení programu shromáždění
 3. 18:10 – 18:30 h Zpráva o činnosti výboru a stavu správy domu k 31.12.2018
 4. 18:30 – 18:50 h Plnění plánu oprav k 31.12.2018, plán na r.2019–21, s výhledem do r.2029
 5. 18:50 – 19:10 h Zpráva o hospodaření za r.2018 – účetní závěrka
 6. 19:10 – 19:30 h Zpráva kontrolní komise a schválení účetní závěrky za r.2018
 7. 19:30 – 19.50 h Volba člena výboru, odměňování volených orgánů SVJ
 8. 19.50 – 20.20 h Náměty a žádosti vlastníků, diskuse
 9. 20:20 – 20:25 h Závěr a ukončení shromáždění

Zprávy a ostatní podklady pro jednání shromáždění jsou zveřejněny na internetových stránkách www.vrumo.cz, v listinné podobě jsou k dispozici v jednací místnosti SVJ (Uzbecká 1463).

Praha, dne 4. června 2019

                            Vladimír Zasadil, v.r.                                                                              Hana Nekolová, v.r.
                             předseda výboru                                                                                 místopředseda výboru

Výtahy na Uzbecké

Výtahy na Uzbecké nám dnes ráno bohužel ještě nepojedou. Postupně zkolaboval druhý a včera večer i třetí výtah. Zatím poslední pokus uvést alespoň dva z nich zpět do provozu skončil v 01.30 neúspěchem. OTIS bude dnes opět pokračovat od 7.00.

Odstávka teplé vody v r. 2019

Pražská teplárenská nám sdělila, že odstávka teplé vody v našich domech se bude konat

od 3.7.2019 do 9.7.2019.