2019 DOMOVNÍ SCHŮZE A SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ

Domovní schůze proběhnou v jednací místnosti SVJ (Uzbecká 1463) v termínech:

  • čtvrtek 16.5.2019 v 19:00 h VRŠOVICKÁ 1461 a 1462
  • čtvrtek 23.5.2019 v 19:00 h MOSKEVSKÁ
  • čtvrtek 30.5.2019 v 19:00 h UZBECKÁ

Shromáždění vlastníků se bude konat ve čtvrtek 20.6.2019 od 17.00 v konferenční místnosti ZŠ U Vršovického nádraží.

Průzkum názorů, návrhů a námětů

Vážení sousedé, vlastníci bytových a nebytových jednotek,

Čas běží a po pěti letech opět provádíme anketní průzkum spokojenosti, názorů a návrhů vlastníků.
Obracíme se na Vás se žádostí o Vaše připomínky a návrhy, které využijeme pro přípravu domovních schůzí a shromáždění vlastníků, plánu oprav a dalších společných záměrů na léta 2020 – 2025 – (2030).
Anketní listy s poměrně širokým rozsahem témat jsme Vám tento týden ve středu a ve čtvrtek vložili do Vašich poštovních schránek
Odpovědi vložte do 31.3.2019. do schránek:
Vršovická – schránka SVJ.
Uzbecká – schránka č.25 Zasadil.
Moskevská – schránka First s.r.o.
Své názory, náměty a návrhy můžete napsat i zde formou komentáře.

Výtahy na Moskevské

Nejezdí oba malé výtahy, bohužel je třeba čekat na dodávku náhradních dílů ze zahraničí. Dle sdělení firmy OTIS jde o výměnu řídících desek a pohonů kabinových dveří, které v obou případech byly příčinou častého vysazování těchto výtahů v posledních týdnech. S firmou OTIS jsme v denním styku, o dalším průběhu budeme informovat zde na vrumo.cz.

Vladimír Zasadil

Odečty na Uzbecké - problém

Právě jsme dostali zprávu, že pánové od Ulimexu, kteří měli dnes odečíst v bytech na Uzbecké měřidla spotřeby vody a tepla, na cestě k nám havarovali. Ulimex hledá náhradní řešení – zda odečty proběhnou ještě dnes (ale začnou později), nebo zda budou odsunuty na jiný termín. Dozvíme se to cca v průběhu jedné hodiny a budeme informovat.

Rekonstrukce na Vršovické

Rekonstrukce společných částí domů v bytových patrech na Vršovické (úkoly plánu oprav č. 13,14,15,24) budou zahájeny v lednu 2019.
Vše je podmíněno získáním úvěru na základě předchozího souhlasu, který udělilo shromáždění vlastníků výboru 14.6.2018 a o který nyní po pečlivém výběru jednáme s Raiffieisen SS.
Projektové práce byly ukončeny v říjnu 2018. V listopadu byl sestaven rozpočet projektu stavebních úprav, NN a sbp, který však hodnotou 20,6 mil Kč pro oba domy významně převyšuje původní odhad (14,3 mil Kč). Nyní probíhají cenová jednání s dodavatelem c cílem snížit tyto náklady, ale i tak finance SVJ včetně úvěru, disponibilní pro tento účel v r.2019, nestačí pro oba dva domy najednou a je nutno realizaci rozdělit – v r.2019 č.p.1461 a pak v r.2020–21 č.p.1462.
Soubor prací bude zahrnovat rekonstrukce, opravy a úpravy chodeb, schodišť, osvětlení, rozvodů domácího telefonu (zvonků), UPC, PODA, rekonstrukci EPS do standardu, jaký již byl realizován na Uzbecké a Moskevské.
Bude provedeno rozdělení hal před výtahy tak, aby oddělené části včetně pavlánů mohly být pronajaty a dále využity.
Jedním z cílů rekonstrukcí a úprav, krom zlepšení životního prostředí, standardu bydlení a bezpečnosti v domech, je i snížit spotřebu společné elektřiny pro osvětlení domu a udělat pořádek v rozvodné síti, který platby vlastníků za společnou elektřinu zprůhlední a sníží.
Bude také upraveno, v dohodě s dotčenými vlastníky, využití a osvětlení společných částí (chodeb-předsíní) ve východním i západním okraji domů.
Žádáme všechny vlastníky, aby odstranili z chodeb a schodišť své věci, neodkládali tam věci nepotřebné a zpřístupnili společné chodby a předsíně ve východním i západním okraji domů.
Pro více informací sledujte zápisy ze schůzí výboru. Rádi Vás přivítáme i na kontrolních dnech stavby.

našly se klíče

U domu Uzbecká 1463 se našly klíče. Volejte 777 074 626

Vydrží nám zase 32 let?

Ano, řeč je o společných částech domů – chodby, stěny, stropy, prostory před výtahy, dveře do chodeb …
Opravy a rekonstrukce na Uzbecké jsou hotovy, na Moskevské se dokončují, na Vršovickou se chystáme v příštím roce. Jejich původní provedení nám, pravda, nikoli v úžasném stavu – vydrželo 32 let.
Například na Uzbecké od převzetí díla uběhly teprve 4 měsíce a o jeho další osud je nutno se už teď obávat.
Nejzdatněji si zatím vedou sousedé na 17. patře. Silně znečištěné lino před výtahy způsobem neznámým (ale čůrali tam už i psi), na stěnách u výtahů jsou šlápoty (asi děti?), dveře do chodby jih (nové od r. 2016) jsou rozštípané, zámek zničený… avšak asi nezůstanou dlouho sami a otázka zní, co s tím.
Varianty jsou čtyři:

  1. průběžně čistit a opravovat, jako by se nechumelilo – a hradit to ze společných peněz. Nebudou to malé náklady. O to méně peněz zůstane na jiné opravy.
  2. Čistit a opravovat na žádost vlastníka, odpovědného za znečištění a škody – tak by to mělo být – ale jak se známe, nikdo se k tomu nepřizná a sousedé nevidí a neslyší (nebudou si přece dělat problémy).
  3. Čistit a opravovat, náklady rozepsat na všechny vlastníky na patře – otázkou je vymahatelnost úhrad (v některých SVJ se to tak ale dělá)
  4. Nechat to být (a zajišťovat jen běžný úklid) – jak si kdo ustele, tak si lehne. Za 32 let udělat zase generální opravu v celém domě, jako to děláme teď.

Vážení sousedé, je to náš společný problém, co Vy na to?

Dopisy před volbami

Vážení sousedé,

jak všichni víme, 5. a 6. října proběhnou komunální volby a budeme volit i politické vedení radnice MČ Prahy 10.
Jako první nás všechny oslovila koalice Vlasta již v květnu svým volebním programem, uveřejněným ve „Vlastních novinách“ (vydání jaro 2018).

Dovolil jsem si tehdy na ně replikovat otázkami s připomenutím zájmu našeho SVJ dopisem paní senátorce Chmelové, od které jsem dnes dostal odpověď.

Oba dopisy přikládám pro Vaši informaci zde ve složce „dokumenty“.

VZ

Hluk z Koh-i-nooru

na žádost pana Čípy zveřejňujeme:

Vážení sousedé,

Obracím se na Vás s prosbou o asistenci ve zřízení diskuse o hluku, který vychází každé úterý a pátek mezi 6:00 a 6:30 ráno z areálu Koh-I-Noor.

Jsem již přes dva měsíce v kontaktu s vedením společnosti, které uznalo nadměrný hluk, který vzniká ranním vývozem odpadu Pražskými službami. Bylo přislíbeno, že kontejnery budou do konce července vyměněny, do dnešního dne se to však nestalo a hluk se zhoršuje.

Jedná se o velmi silné burácivé kovové rány, které se rozléhají celým okolím. Koh-I-Noor mě informoval, že jsem zatím jediným stěžovatelem. Předpokládám však, že ostatní sousedé možná jen nevědí, odkud rány vycházejí nebo na koho se obrátit.

Je velmi nepravděpodobné, že rány, které nás vzbudí i přes zavřené okno, nikdo jiný neslyší. Proto bych Vás chtěl poprosit o zprostředkování diskuse na toto téma, abychom případně mohli jednat ve větším počtu.

Veškerou konverzaci s Koh-I-Noorem včetně videozáznamu hluku mám k dispozici.

Děkuji, s přáním hezkého dne,

Martin Čípa

(Moskevská 1464/61)

Filmaři

Natáčení k reklamnímu filmu v prostorech SVJ 24.8.2018. Odpovědnost za příp. škody, úklid. K rozdělení vlastníkům 50 tis. Kč z pronájmu ploch