Závady, havárie ,hlášení poruch,čipy - obrazové schéma hlavních uzávěrů a jističů

Veškeré závady a havárie hlaste příslušnému pověřenci,v nutných případech též na havarie@vrumo.cz . Bez přesného uvedení místa havárie a specifikace závady nemůže být provedena oprava včas z důvodu nadbytečných zpětných dotazů.Vaše hlášení bude poté předáno na správcovskou firmu First,která zajistí vše potřebné.

Vždy uvádějte telefonní kontakt !!!!!!!!!!!!!!

Vrátnice: 702 950 333– sem můžete ohlásit pohyb nežádoucích osob po domě, prasklou žárovku v chodbách atp.
       

  Technik:                         
       

p.Votruba tel:    724 284 740         technik30@firstsro.cz   

    __________________________________________________________________________________________               
 
                                    
 Hlášení ztrát  a výroba nových  čipů,  závady v úklidu    
      Problémy s čipy se řeší  vždy po předchozí tel. domluvě a to každou druhou středu v 18:45 v kanceláří SVJ vždy před schůzí výboru.

Pro výrobu nových čipů je nutno přinést  " rozpis služeb". Dle počtu osob přihlášených na služby se přidělují čipy + 1kus navíc.  Pravidla pro přidělování čipů 
       

            Kubásek Vítězslav:   777 033 898          kubasek@vrumo.cz

________________________________________________________________
       

Jak postupovat při závadách na bytových zvoncích a tablech se jmény:

Ohlašujte všechny závady a změny jmen u jednotlivých tlačítek zvonků správcovské firmě First sro
mailem na havarie@vrumo.cz. Vždy uvádějte tel. spojení a přesný popis nahlašované události nebo změny jména.
       

_____________________________________________________________________________________________

       

Osoby pověřené hlášením havárií a oprav  včetně výtahů  pro jednotlivé domy
       

Vršovická 1462 Liška Jaroslav, tel.:      604 920 105          liskajaros@seznam.cz
       

Vršovická 1461 Konigsbauer Jan tel.:  736 165 408

Uzbecká 1463 Bulant Libor, tel.:          777 061 666             bulant@vrumo.cz 
       

Hlášení v případech havárií, které bezprostředně ohrožují životy nebo mohou způsobit rozsáhlé škody na majetku, nebudou-li okamžitě odstraněny příčiny jejich vzniku (např. požár, prasklé vodovodní potrubí apod.) – provoznímu technikovi správcovské firmy 

HAVARIJNÍ A POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA fa. JANPE

voda, plyn, kanalizace,topení
       

NON-STOP: 602 667 667

V pracovní době také: 271 960 434 – 5
    

Poruchy dodávky teplé vody – Pražská teplárenská: tel. 266 753 611

Poruchy dodávky elektrické energie – PRE: tel. 224 915 151

V České republice jsou pro tísňová volání vyhrazena tato telefonní čísla:

150 Hasičský záchranný sbor ČR

155 Zdravotnická záchranná služba

158 Policie ČR

156 Obecní (městská) policie

112 Jednotné evropské číslo tísňového volání (v případě rozsáhlejších mimořádných událostí, kdy je nutná spolupráce dvou a více záchranných složek

 

                 uzávěry vody a jističe elektřiny

uzavery-vypinace2