Vážení sousedé,

dnes jsme v sestavě Hana Nekolová a Vladimír Zasadil za petiční výbor navštívili starostu Praha 10 Ing. arch. Martina Valoviče. Jednání se dále zúčastnili vedoucí kanceláře starosty a Ing.arch. Zákostelný.
Za podepsané občany jsme dopisem požádali přímo pana starostu, aby bylo rozhodnuto o variantě pro zachování pozemku jako parku:

Dále jsme požádali, aby naše žádost o zachování pozemku p.č. 1873/106 jako parku ve výše uvedeném rozsahu byla projednána na nejbližším zasedání zastupitelstva a následně bylo ve věci rozhodnuto, tuto cestu nám doporučil senátor za Prahu 10 prof. MUDr. Jan Pirk.

Po projednání se panem starostou, za přítomnosti Ing. arch. Zákostelného, vedoucího Kanceláře hlavního architekta Prahy 10 pan starosta a doporučil následující postup:

  1. Petiční výbor podá další žádost obdobného znění (viz výše) s tím, že bude adresována městské části P10, aby mohla být nejdříve projednána Komisí územního rozvoje, Komisí majetkovou a Radou městské části P10 a získána jejich stanoviska pro další postup. Bez jejich stanovisek nemá smysl oslovovat jednání zastupitelstva (zastupitelstvo bez nich o ničem rozhodnout nemůže). Adresovat obecně na MČ P10.
  2. Pan starosta vyvolá jednání ve smyslu výše uvedených návrhů mezi MČ P10, investorem XEDUS CREDIT, s.r.o., zástupci petičního výboru, zastupujícím občany sídliště Vlasta i další občany, kterým není lhostejný stav naší krajiny a zeleně na veřejných prostranstvích, kterých v Praze ubývá, ve věci požadavků občanů a jejich řešení. Na základě další žádosti petičního výboru pan starosta k tomuto jednání investora vyzve.
  3. Pan starosta, vedoucí Kanceláře hlavního architekta Prahy 10 a zástupci petičního výboru budou koordinovat postup v rámci celého procesu.

Příloha – Žádost petičního starostovi Praha 10 je vložena do složky DOKUMENTY

Výbor SVJ/petiční výbor můžete kontaktovat na vrumo@vrumo.cz

Vážení sousedé,
z několika bytů byly dnes hlášeny poruchy v dodávce vody. Je to tím, že probíhají práce na městském vodovodu (tzn. problém je mimo naše domy). Mají byt skončeny dnes (původně řečeno do 13 hodin) a pak poteče voda zase normálně.