Vážení vlastníci,

s ohledem na současný stav v domě Moskevská 1464  (více info viz zápisy č.3 a 4 ze schůze výboru je nutno v domě provést mnohé opravy a mimořádný úklid. Daný stav není v souladu s požadavky požární bezpečnosti a mimo jiné ani není možné za daného stavu s nikým jednat o připojení EPS na CPO HZS.

Mimořádný úklid proběhne v domě 1464 ve středu 12.4.2023 a bude se týkat zejména schodišť, chodeb u bytů, celého přízemí, 1. a 2. patra.

Pokud by někdo z Vás chtěl pomoci, sraz bude ve 14 hodin v prostoru před výtahy v 0.p. Začneme vyklízením místnosti požární VZT vedle velkého výtahu.

Vlastníky z domu 1464 dále žádáme, aby jste ze všech společných prostor odklidili své věcí do bytů, nebo sklepů, a tak předešli tomu, že tyto věci budou z domu vyneseny a vyvezeny na skládku.

Vážení vlastníci,

za účelem snížení plateb za společnou elektřinu budou vyměněny některé stávající jističe na Uzbecké a na Moskevské za slabší.
Výměnu provede odborně pověřená firma ASEB v termínech:

UZBECKÁ:       21.2., 23.2. a 2.3.2023
MOSKEVSKÁ: 24.2. a 28.2.2023

V těchto dnech bude krátkodobě vypínána společná elektřina, vč. výtahů, hydroforní stanice a osvětlení sklepů.

Vážení vlastníci,

v domech Uzbecká a Moskevská budou probíhat výměny bytových vodoměrů a měřičů tepla na radiátorech.

Na Uzbecké výměna bude probíhat od 9.3. do 20.3.2023 a na Moskevské od 27.2. do 8.3.2023
Provede je firma Ulimex v termínech, které jsou vylepeny ve společných částech domu v obou domech.
Celkový přehled termínů po jednotlivých patrech je vložen do složky „Dokumenty“ na tomto webu.

Umožněte volný přístup k měřidlům a již předem sejměte kryty vodoměrů, popř. odstraňte nábytek nebo jiné předměty bránící výměně měřidla.

Vážení sousedé, vlastníci jednotek,

Do složky „Dokumenty“ https://vrumo.cz/dokumenty/923/ na vrumo.cz dnes vkládáme pro Vaši informaci Zápis o výsledcích písemného hlasování shromáždění vlastníků – per rollam ze dne 29.6.2022.
Písemné hlasování se konalo ve dnech 22.5.-12.6.2022.
Zároveň vkládáme i Zápis z kontroly hlasovacích lístků ze dne 29.6.2022, který zpracovala kontrolní komise.
• Hlasování se zúčastnilo 77,5 % hlasů všech vlastníků.
• Obě usnesení, předložená výborem vlastníkům ke schválení, byla schválena.

Oba výše uvedené zápisy budou také zaslány vlastníkům e-mailem.
Vlastníkům, kteří nemají uvedenu e-mailovou adresu, budou zápisy vhozeny do poštovních schránek.

Vážení vlastníci,

Pražská teplárenská nám dopisem sdělila, že odstávka teplé vody v našich domech se bude konat 

od 15.7.2022 do 20.7.2022

Vážení sousedé, vlastníci jednotek,

přestože pandemie Covid-19 je v současném období na ústupu a vládní opatření jsou rozvolňována, žádné garance pozitivního vývoje v následujícím období roku však nemáme. Proto bylo výborem rozhodnuto z důvodu ochrany zdraví nesvolávat ještě v tomto roce fyzické shromáždění vlastníků a provést odpovídající hlasování v souladu se stanovami společenství opět písemnou formou per rollam.

Hlasování se bude konat od 22.5. do 12.6.2022

  1. Písemné hlasování (per rollam) započne tím, že 22.5.2022 obdržíte do svých e-mailových schránek HLASOVACÍ LÍSTEK, dokument „Rozhodnutí mimo zasedání“ a podklady k jednotlivým navrhovaným usnesením. E-mailové adresy má u správní firmy evidováno 92 % našich vlastníků, zbylým 8 % dáme obálku s podklady do jejich poštovních schránek.
  2. Hlasovací lístek je potřeba si vytisknout a u jednotlivých bodů označit křížkem, zda s usnesením souhlasíte či nesouhlasíte, nebo se zdržíte hlasování. V dolní části hlasovací lístek podepište a napište datum. Podpis nemusí být ověřený. (Hlasovací lístek vložíme také duplicitně vytištěný i do všech poštovních schránek pro případ, že nemáte doma k dispozici tiskárnu).
  3. Vyplněný hlasovací lístek vhoďte jako v loňském roce do výrazně označené poštovní schránky, na které bude umístěn velký nápis „HLASOVACÍ LÍSTKY“.

• V domě 1461 do označené schránky SVJ v přízemí;
• V domě 1462 do označené schránky nalevo při vstupu do domu v přízemí;
• V domě 1463 do označené schránky v 1. patře vstup z terasy;
• V domě 1464 do označené schránky u vchodu do správní firmy FIRST – výstup do parku.

Děkujeme Vám předem za účast, neboť každý hlas je důležitý a svou účastí pomůžete k tomu, aby nebyla narušena správa, včetně údržby našich domů.
Do schránek je potřeba hlasovací lístky vložit nejpozději do neděle 12.6.2022 do 24.00 h, toho dne hlasování končí. Vlastníci, kteří v našich domech nebydlí, mají možnost odeslat svoje hlasovací lístky poštou na adresu: Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464, Praha 10, Vršovická 1461/64, Praha 10 – Vršovice, PSČ 101 00.
Případně je možné hlasovací lístek poslat elektronicky do datové schránky správní firmy FIRST (identifikační číslo je fek6ih4).

Budete-li mít jakýkoli dotaz, výbor Vám odpoví. Budete-li potřebovat pomoc, pomůžeme Vám. Kontaktujte vrumo@vrumo.cz, nebo tel. 777 066 037 (pí Nekolová).

Vážení sousedé, vlastníci jednotek,

k případným dotazům sdělujeme, že účetní závěrku za rok 2021, o které se hlasuje, byla zkontrolována kontrolní komisí našeho společenství.
Zápis z kontrolní komise je umístěn na vrumo.cz a je také součástí podkladů k Vašemu rozhodování, které Vám budou doručeny.
Na základě výsledků kontroly pak na poslední stránce zápisu kontrolní komise doporučuje vlastníkům účetní závěrku za rok 2021 schválit.

Vážení vlastníci,

Pražská teplárenská nám sdělila, že odstávky teplé vody v našich domech se budou konat

od 25.7.2021 do 29.7.2021

od 30.8.2021 do 31.8.2021

Vážení sousedé, vlastníci jednotek,

Do složky „Dokumenty“ https://vrumo.cz/dokumenty/ na vrumo.cz dnes vkládáme pro Vaši informaci Zápis o výsledcích písemného hlasování shromáždění vlastníků – per rollam ze dne 2.6.2021. Písemné hlasování se konalo ve dnech 2.5.-23.5. Zápis bude též vyvěšen v info skříňkách.
Zároveň vkládáme i Zápis z kontroly hlasovacích lístků ze dne 4.6.2021, který zpracovala kontrolní komise.

• Hlasování se zúčastnilo 85,3 % hlasů všech vlastníků.
• Všechna usnesení, předložená výborem vlastníkům ke schválení, byla schválena. 

Oba výše uvedené zápisy budou také zaslány vlastníkům e-mailem.
Vlastníkům, kteří nemají uvedenu e-mailovou adresu, budou zápisy vhozeny do poštovních schránek.

Vážení sousedé, vlastníci jednotek,

domluvili jsme s naší správní firmou First, že pokud zde nebydlíte a máte datovou schránku, je možné poslat vyplněný hlasovací lístek do jejich datové schránky (identifikační číslo je fek6ih4). (Hlasovat do datové schránky mohou všichni vlastníci.)