Archiv

Uzbecká - výtah malý levý - nejede

Dnes byl malý levý výtah na Uzbecké odstaven, bude provedena střední oprava převodovky. Dobu odstávky zatím neznáme. V. Zasadil

DNE 1.2.2024 JSEM SE DOZVĚDĚLA NA STAVEBNÍM ODBORU MČ Praha 10!!!  Byla jsem objednaná na 8:00 h ráno na Stavební odbor MČ P10, abych se dozvěděla, zejména to, co uvedl XEDUS CREDIT do své žádosti o prodloužení termínu k dodání dokladů. A také, proč mu byla ta lhůta prodloužena, když mu mohla (a asi měla) […]

Odstávka studené vody

Zítra 31.1. 2024 může dojít k odstávce studené vody od 8:30 - 16:00  z důvodu výměny uzavíracích šoupat a ventilů. Při možných komplikacích nepoteče ani teplá voda vč. topení. Týkat se to bude Uzbecké a Moskevské.  

Domovní schůze domu Moskevská 1464

Vážení sousedé, protože narušování pořádku a bezpečnosti v domě i přes přijatá opatření neustává, svoláváme domovní schůzi pro dům Moskevská 1464 na den 31.ledna 2024 v 19 hodin v zasedací místnosti výboru SVJ na Uzbecké 1463. Téma "Stop vandalizmu". Chceme se s Vámi poradil, jak dál a získat aktivní účast Vás, vlastníků jednotek v domě.

Petiční výbor

Vážení sousedé,   na začátku prosince obdržel náš petiční výbor odpověď na naši petici, kterou jsme všichni podepisovali a předali na MČ na konci října 2023. Odpověď najdete vpravo nahoře ve složce: DOKUMENTY a dále pod tlačítkem DOKUMENTY SVJ s názvem: 14. MČ P10 Odpověď na petici.PDF   Nyní MČ P10 zveřejnila stenozáznam z konání […]

Žádost petičního výboru starostovi MČ P10 Ing. Arch. Valovičovi

Vážení sousedé, dnes jsme v sestavě Hana Nekolová a Vladimír Zasadil za petiční výbor navštívili starostu Praha 10 Ing. arch. Martina Valoviče. Jednání se dále zúčastnili vedoucí kanceláře starosty a Ing.arch. Zákostelný. Za podepsané občany jsme dopisem požádali přímo pana starostu, aby bylo rozhodnuto o variantě pro zachování pozemku jako parku: aby MČ Prahy 10 rozhodlo pozemek p.č 1873/105 od […]

porucha v dodávce vody

Vážení sousedé, z několika bytů byly dnes hlášeny poruchy v dodávce vody. Je to tím, že probíhají práce na městském vodovodu (tzn. problém je mimo naše domy). Mají byt skončeny dnes (původně řečeno do 13 hodin) a pak poteče voda zase normálně.

Halloween na sídlišti Vlasta v našem parku

Vážení sousedé, na podporu toho, že chceme park v naší blízkosti využívat, že by se tady neměla postavit obytná budovy s 10ti patry a 100 byty, ale měl by se revitalizovat tak, aby zde bylo nejen hřiště pro děti, ale i odpočinek pro ostatní obyvatele a vyžití pro jejich pejsky, budeme zítra, tj. 31.10.2023 pořádat Halloween pro děti. Přijďte i dospělí […]

30.10.2023 byla petice podána na MÚ P10, ale podpisy sbíráme dále

Vážení sousedé, dnes jsem předali na podatelnu ÚMČ Praha 10 velký šanon s 1.552 podpisy občanů v níž vyzýváme MČ Praha 10, aby využila všech právních a politických prostředků k zachování parku na p.č. 1873/105 v lokalitě " Koh-i-noor , sídliště Vlasta", Praha 10 a zamezila zde zamýšlené výstavbě obytného domu „Bytový dům Magnitogorská“. (10 pater, 100 bytů) Protože ještě občas dostáváme další podepsané listiny […]

PETICE - nesouhlasné stanovisko odboru životního prostředí ÚMČ P10

Vážení sousedé, do oddílu Dokumenty jsme vložili Nesouhlasné stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí ÚMČ Praha 10 ke stavbě „Novostavba bytového domu s komerčními prostory při ulici Magnitogorská, Praha 10“, na pozemku parc. č. 1873/105, k. ú. Vršovice. Jsme stále na začátku naší cesty, ale potěšilo nás to. výbor SVJ/petiční výbor můžete kontaktovat na vrumo@vrumo.cz
1 2 3 25