Novinky

Uzbecká - výtah malý levý - nejede

Dnes byl malý levý výtah na Uzbecké odstaven, bude provedena střední oprava převodovky.

Dobu odstávky zatím neznáme.

V. Zasadil

Zasadil
9. 2. 2024

DNE 1.2.2024 JSEM SE DOZVĚDĚLA NA STAVEBNÍM ODBORU MČ Praha 10!!!

 Byla jsem objednaná na 8:00 h ráno na Stavební odbor MČ P10, abych se dozvěděla, zejména to, co uvedl XEDUS CREDIT do své žádosti o prodloužení termínu k dodání dokladů. A také, proč mu byla ta lhůta prodloužena, když mu mohla (a asi měla) být celá žádost zamítnuta.

Xedus, zastoupený na základě plné moci firmou VMS projekt s.r.o., která dále zase zplnomocnila firmu LAKRYS s.r.o. svoji žádost ze dne podal do podatelny MČ P10 v pondělí 15.1.2024 a odůvodnil ji takto:

1. na základě požadavků Stavebního úřadu a DOSS dochází nyní k aktualizaci projektové dokumentace. Následovat bude její nové projednání s DOSS a správci sítí.

2. Poté budeme žádat o související smlouvy o přeložkách.

3. V TUTO CHVÍLI PŘIPRAVUJEME ŽÁDOSTI O KÁCENÍ DŘEVIN K PODÁNÍ na OŽP.

4. Na vyžádání Hygienické stanice čekáme na vypracování Hlukové studie a její následné projednání s HS, atd.

Z těchto důvodů nejsme nyní požadovaný termín k doplnění dokladů, schopni dodržet a žádáme o jeho prodloužení.

A již ve středu 17.1.2024 Stavební úřad jeho žádosti vyhovuje a píše mu Usnesení, že mu lhůtu prodlužuje do 31.12.2024.

To je tedy docela rychlost, že?

Na Stavebním odboru je velmi přívětivá paní vedoucí územního řízení, která velmi trpělivě odpovídala na mé dotazy, proč se stavebníkovi lhůta prodloužila, když se kolem toho pozemku tolik jedná u starosty, na zastupitelstvu, na Výboru pro životní prostředí i na Komisi pro územní rozvoj a bude se o něm jednat v Komisi majetkové a Radě. Lidé podepsali petici, kde žádají MČ Praha 10 o pomoc.  Jenomže paní vedoucí prý o tom skoro nic nevěděla, ani tak důležitou věc, že odbor životního prostředí vydal už na jaře k územnímu řízení nesouhlasné stanovisko. Stavební odbor prý může vyhovět.

Připomínám, že jsme byli 24.1.2024 na jednání Komise pro územní rozvoj, kde se jednalo také o naší věci. Předložili jsme komisi seznam 5ti bodů, a žádali, aby nám je zapsali do zápisu, který bude vyhotoven z tohoto zasedání komise. (Bude to tam?)

Zrovna jako první bod jsme žádali, aby "MČ Praha 10 zastupitelstvu předložila k projednání oddálení vydání územního rozhodnutí pro pozemek 1873/105, aby byl čas na zajištění potřebných dokumentů a získán delší časový prostor k jednání vlastníka pozemku a MČ Praha 10."

Nezlobte se na mě, ale nyní, se znalostí těchto další informací, to vypadá, že už členové Komise pro územní rozvoje, už o tom, že XEDUSU byla prodloužena lhůta do konce roku, věděli. Nebo určitě alespoň někteří z nich, ti důležitější.

Při prohlížení dokumentace mně v 10 hodin náhle zavolal jeden hodný vlastník z našich domů (tímto ho zdravím) s tím, že v našem parku (či veřejném zeleném prostoru) začala firma kácet stromy. Zavolala jsem naší správní firmě, aby do parku hned běžel technik a zasáhl, což udělal. Už tam také byla policie, kterou mezitím zavolal jiný vlastník. Když už jsem zrovna byla na úřadě, zavolala a navštívila jsem referentku pro životní prostředí pí Kloudovou. Na MČ musela volat telefonem či psát ještě další osoba či osoby, neboť v tom přišel do kanceláře referentky p. Pecánek, vedoucí odboru životního prostředí s dalším pánem, a oba už o kácení věděli. Když p. Pecánek se slyšel, že už byl jeden strom pokácen, požádal referentku Kloudovou, aby na pozemek dojela a zjistila skutečnosti.  Ta potom na místě zastavila práce, hovořila s dřevorubci i s policií, chovala se profesionálně a odborně. Sdělila dřevorubcům i městské policii, že kácení stromů nemá firma povoleno a tedy strom byl pokácen nezákonně. 

Dřevorubci nejdříve říkali, že mají povolení, ale policii museli přiznat, že žádné nemají. Byli to lidi na OSVČ a poslala prý je firma https://www.sluzby-levne.cz/o-nas/, která prý má zakázku od firmy XEDUS (říkal telefonem jejich šéf). Prý mají za úkol ten park ořezáním keřů a stromů "zmadit". Xedus 10 let nesekal ani trávu, a když se chystá podat žádost o kácení stromů na OŽP, tak si zaplatí firmu, aby porost zmladila. To určitě věříme!

Tak co si o tom všem myslíte?

 

Hana Nekolová

Odstávka studené vody

Zítra 31.1. 2024 může dojít k odstávce studené vody od 8:30 - 16:00  z důvodu výměny uzavíracích šoupat a ventilů. Při možných komplikacích nepoteče ani teplá voda vč. topení.

Týkat se to bude Uzbecké a Moskevské.

 

Domovní schůze domu Moskevská 1464

Vážení sousedé,
protože narušování pořádku a bezpečnosti v domě i přes přijatá opatření neustává, svoláváme domovní schůzi pro dům Moskevská 1464 na den 31.ledna 2024 v 19 hodin v zasedací místnosti výboru SVJ na Uzbecké 1463.

Téma "Stop vandalizmu". Chceme se s Vámi poradil, jak dál a získat aktivní účast Vás, vlastníků jednotek v domě.

Máte nějaký dotaz? 

KONTAKTUJE NÁS