Hlášení závad a havárií

Závady, havárie ,hlášení poruch,čipy - obrazové schéma hlavních uzávěrů a jističů

Veškeré závady a havárie hlaste příslušnému pověřenci, v nutných případech též na havarie@vrumo.cz. Bez přesného uvedení místa havárie a specifikace závady nemůže být provedena oprava včas z důvodu nadbytečných zpětných dotazů.Vaše hlášení bude poté předáno na správcovskou firmu First,která zajistí vše potřebné.
Vždy uvádějte telefonní kontakt !!!!!!!!!!!!!!
Vrátnice: 702 950 333– sem můžete ohlásit pohyb nežádoucích osob po domě, prasklou žárovku v chodbách atp.
Technik:
p.Votruba tel: 724 284 740 technik30@firstsro.cz

Hlášení ztrát a výroba nových čipů, závady v úklidu

Problémy s čipy se řeší vždy po předchozí tel. domluvě a to každou druhou středu v 18:45 v kanceláří SVJ vždy před schůzí výboru.
Pro výrobu nových čipů je nutno přinést " rozpis služeb". Dle počtu osob přihlášených na služby se přidělují čipy + 1kus navíc.
Kubásek Vítězslav: 777 033 898 kubasek@vrumo.cz

Jak postupovat při závadách na bytových zvoncích a tablech se jmény:

Ohlašujte všechny závady a změny jmen u jednotlivých tlačítek zvonků správcovské firmě First sro
mailem na havarie@vrumo.cz. Vždy uvádějte tel. spojení a přesný popis nahlašované události nebo změny jména.

Osoby pověřené hlášením havárií a oprav včetně výtahů pro jednotlivé domy

Vršovická 1462 Liška Jaroslav, tel.: 604 920 105 liskajaros@seznam.cz

Vršovická 1461 Konigsbauer Jan tel.: 736 165 408

Uzbecká 1463 Bulant Libor, tel.: 777 061 666 bulant@vrumo.cz
Hlášení v případech havárií, které bezprostředně ohrožují životy nebo mohou způsobit rozsáhlé škody na majetku, nebudou-li okamžitě odstraněny příčiny jejich vzniku (např. požár, prasklé vodovodní potrubí apod.) – provoznímu technikovi správcovské firmy

HAVARIJNÍ A POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA fa. JANPE

voda, plyn, kanalizace,topení

NON-STOP: 602 667 667

V pracovní době také: 271 960 434 – 5

Poruchy dodávky teplé vody – Pražská teplárenská: tel. 266 753 611
Poruchy dodávky elektrické energie – PRE: tel. 224 915 151

V České republice jsou pro tísňová volání vyhrazena tato telefonní čísla:

150 Hasičský záchranný sbor ČR
155 Zdravotnická záchranná služba
158 Policie ČR
156 Obecní (městská) policie
112 Jednotné evropské číslo tísňového volání (v případě rozsáhlejších mimořádných událostí, kdy je nutná spolupráce dvou a více záchranných složek

uzávěry vody a jističe elektřiny