Dnes byl malý levý výtah na Uzbecké odstaven, bude provedena střední oprava převodovky.

Dobu odstávky zatím neznáme.

V. Zasadil

Vážení sousedé,
protože narušování pořádku a bezpečnosti v domě i přes přijatá opatření neustává, svoláváme domovní schůzi pro dům Moskevská 1464 na den 31.ledna 2024 v 19 hodin v zasedací místnosti výboru SVJ na Uzbecké 1463.

Téma "Stop vandalizmu". Chceme se s Vámi poradil, jak dál a získat aktivní účast Vás, vlastníků jednotek v domě.

Vážení sousedé,

na podporu toho, že chceme park v naší blízkosti využívat, že by se tady neměla postavit obytná budovy s 10ti patry a 100 byty, ale měl by se revitalizovat tak, aby zde bylo nejen hřiště pro děti, ale i odpočinek pro ostatní obyvatele a vyžití pro jejich pejsky, budeme zítra,
tj. 31.10.2023 pořádat Halloween pro děti.
Přijďte i dospělí nás podpořit či pojďte pomoci s akcí pro děti. Foťte, natáčejte videa.

Sledujte fcb skupinu Přátelé sídliště Vlasta.

Sraz je v 16 hodin u mozaiky s Koňmi.

Vážení sousedé,

dnes jsem předali na podatelnu ÚMČ Praha 10 velký šanon s 1.552 podpisy občanů v níž vyzýváme MČ Praha 10, aby využila všech právních a politických prostředků k zachování parku na p.č. 1873/105 v lokalitě " Koh-i-noor , sídliště Vlasta", Praha 10 a zamezila zde zamýšlené výstavbě obytného domu „Bytový dům Magnitogorská“. (10 pater, 100 bytů)

Protože ještě občas dostáváme další podepsané listiny Petice a přitom jsme už chtěli petici na ÚMČ fyzicky doručit, již nyní jsme založili další šanon, kam budeme dodatečné dodané listiny s podpisy zakládat. Doručíme je následně na ÚMČ P10 jako druhou část naší petice. Kdo jste tedy zatím nepodepsal, můžete petici ještě podepsat a vhodit do schránek.

Výbor SVJ/petiční výbor můžete kontaktovat na vrumo@vrumo.cz

Vážení sousedé,

do oddílu Dokumenty jsme vložili Nesouhlasné stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí ÚMČ Praha 10 ke stavbě „Novostavba bytového domu s komerčními prostory při ulici Magnitogorská, Praha 10“, na pozemku parc. č. 1873/105, k. ú. Vršovice.

Jsme stále na začátku naší cesty, ale potěšilo nás to.

výbor SVJ/petiční výbor můžete kontaktovat na vrumo@vrumo.cz

Vážení sousedé,

před deseti dny jsme vás informovali, že máme v evidenci již 1.170 vlastnoručních podpisů pod peticí, ke dnešnímu dni jich evidujeme již 1.460.
K tomu navíc online petici podepsalo před deseti dny 146 osob s ověřenými podpisy a dnes je již pod ní podepsáno celkem 187 osob.
Připomínáme, že je prodloužen termín odevzdání podepsaných petic do konce října. Můžete ji také ještě dát podepsat dalším osobám, které mají k našim domům a k parku nějaký vztah.

výbor SVJ/petiční výbor můžete kontaktovat na vrumo@vrumo.cz

P.S.: sledujte také facebookovou skupinu Přátelé sídliště Vlasta

Vážení sousedé,

všem, kdo podepsali naši petici za zachování parku na parcele 1873/105 petiční výbor děkuje, výsledek je nad očekáváni dobrý.
V současné domě máme z našich domů 1461, 1462, 1463, 1464 podpisy vlastníků, nájemníků i dalších osob v počtu 818.
Dále se podepisování petice zúčastnilo SVJ Baškirská, které dodalo dalších 214 podpisů
a SVJ Uzbecká 1409–1412, které dodalo 116 podpisů, u ostatních osob máme 22 podpisů.
Celkem tedy naši petici vlastnoručně podepsalo 1.170 osob.
A k tomu máme založenu ještě online petici, kterou již podepsalo 146 osob svými ověřenými podpisy, najdete ji zde: https://portal.gov.cz/…u-pc-1873105
K 10.10.2023 celkový počet vlastnoručních podpisů + online ověřených podpisů = 1.316 

S ohledem na to, že se do podepisování zapojila také SVJ Taškentská, Turkmenská, Tádžická a Kazašská a budou petici ještě podepisovat, prodlužujeme termín odevzdání podepsaných petic až do konce října. Pokud dosud někdo zapomněl petici dát do schránky, můžete tak ještě učinit. Může ji také ještě dát podepsat dalším osobám, které mají k našim domům a k parku nějaký vztah.

Zaktivizovali se i mladí lidé, kteří zde vlastní byt, bydlí zde jejich rodiče či zde bydlí v nájmu a založili facebookovou skupinu Přátelé sídliště Vlasta. A to je dobře. Kdo jste na facebooku, přihlaste se tam také, požádáme o totéž i ostatní SVJ na našem sídlišti, abychom byli všichni ve spojení, kdyby bylo potřeba se nějak více společně organizovat.

Sdělujeme též, že po skončení podpisové akce, hodláme navštívit starostu MČ Praha 10, informovat ho o počtu sebraných podpisů a informovat se zároveň o záměrech vedení MČ s parkem.

Petiční výbor:
Vladimír Zasadil
Hana Nekolová
Tomáš Jirman
Libor Bulant
Vítězslav Kubásek

Vážení sousedé,

právě jsme vložili do oddílu DOKUMENTY odpověď ÚMČ Praha 10, ze které vyplývá, že firma, která vlastní pozemek (park) rychle postupuje, aby dosáhla svého cíle, neboť již 16.8.2023 Odbor stavební ÚMČ Praha 10 jako obecný Stavební úřad obdržel žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu s názvem: Novostavba bytového domu na pozemku pare. č. 1873/105, k.ú. Vršovice, Magnitogorská ulice Praha 10 – Vršovice; žadatel: společnost XEDUS CREDIT s.r.o., IČO 28395573, Náchodská č.p. 762/65, 193 00 Praha-Horní Počernice, kterého dle žádosti zastupuje společnost VMS projekt s.r.o., IČO 27394361, Novorossijská č.p. 977/16, 100 00 Praha Vršovice".

To není dobrá zpráva!
Prosíme, kdo jste ještě nepodepsal naši petici, učiňte tak co nejdříve!
Aby si nás ÚMČ všiml, tak potřebujeme opravdu hodně podpisů z celého sídliště!!!

výbor SVJ/petiční výbor můžete kontaktovat na vrumo@vrumo.cz

Vážení sousedé,

dnes máme tyto zprávy:

SVJ/petiční výbor můžete kontaktovat na vrumo@vrumo.cz podepsalo 112 petentů s ověřenými

Vážení sousedé,

dnes jsme do oddílu „DOKUMENTY“ vložili dokument „PETICE ONLINE“, kterou nám založil na portále veřejné správy Vojta ze SVJ Baškirská. V dokumentu je uveden link, kterým se k petici dostanete. Za čtyři dny od zveřejnění ji podepsalo 85 petentů s ověřenými podpisy.

Zároveň v oddílu „DOKUMENTY“ zveřejňujeme fotografii: Místo, kde má stát bytový dům Magnitogorská.

Vojto, děkujeme!

výbor SVJ/petiční výbor můžete kontaktovat na vrumo@vrumo.cz.