Kontakty

Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464, Praha 10

se sídlem Vršovická 1461/64, Praha 10 – Vršovice, PSČ 101 00

zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek,vedeného Městským soudem vPraze oddíl S,vložka 11109 

IČ: 29021651

DIČ: cz29021651

Číslo účtu: 234 687 650/0300  — Č

E-mailová adresa výboru SVJ: vrumo@vrumo.cz

E-mailová adresa kontrolní komise:  vasekontrolnikomise@seznam.cz

                             Předseda

Vladimír Zasadil Uzbecká .......................zasadil@vrumo.cz   ,tel.:777 074 626

                             Místopředseda

Hana Nekolová Vršovická .......................nekolova@vrumo.cz ,tel.: 777 066  037

                              Členové

Tomáš Jirman Uzbecká ...........................jirman@vrumo.cz      tel.: 724 700 372 
   

Kubásek Vítězslav Uzbecká ....................kubasek@vrumo.cz     tel.:777 033 898

Libor Bulant Uzbecká .............................bulant@vrumo.cz          tel.: 777 061 666


                              Správcovská firma:

Vedoucí:  Ing. Jan Jelínek,                                                      j.jelinek@firstsro.cz     

                      
Technik:   

p.Votruba tel:              724 284 740       technik30@firstsro.cz

 

Předpis:     Kristýna Jelínková                       604 268 827            predpis30@firstsro.cz


Účetní:      Markéta Langšádlová,                                                              m.langsadlova@firstsro.cz