2.Shromáždění 23.6.2010

Finanční vyrovnání a zpráva volební komise 23.06.2010

Zpráva kontrolní komise 23.06.2010

Zápis schůze shromáždění 23.06.2010