4.Shromáždění 18.1.2012

zápis z mimořádné schůze shromáždění 18.1.2012