5.Shromáždění 6.6.2013

Zápis ze schůze shromáždění 6.6.2013 s přílohami