10. Shromáždění 2018

Zápis ze shromáždění 14.6.2018 s přílohami