11. Shromáždění 2019

Zápis ze shromáždění 20.6.2019

Program shromáždění vlastníků 20.6.2019

Pozvánka na shromáždění vlastníků 20.6.2019 + plná moc