3.Shromáždění 13.10.2011

zápis ze shromáždění 13.10.2011

Pravidla pro jednání schůze a přidělování čipů

fin. plán provozní a jiné náklady

Plán oprav 2011,2012.....