6. Shromáždění 2014

Zápis ze shromáždění 25.9.2014 s přílohami

Přílohy zápisu ze schůze shromáždění 2014

Zápis shromáždění 2014