7. Shromáždění 2015

Přílohy zápisu ze shromáždění 2015 (5.-6.)

Přílohy zápisu ze shromáždění 2015 (1.-4.)

Zápis shromáždění 2015