9. Shromáždění 2017

Zpráva o činnosti výboru a stavu správy domu za rok k 31.12.2016

Zápis ze shromáždění 2017

Zpráva č. 6 KK

NÁVRH ROZPOČTU PROVOZNĚ TECHN. POTŘEB A SLUŽEB pro rok 2017

PLNÁ MOC - formulář

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ 8.6.2017

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SVJ (účetní závěrka) za rok 2016

Zpráva o hospodaření SVJ za rok 2016

Plán oprav 2017 - 2019 s výhledem do r. 2025

Pozvánka na domovní schůze 2017