Příprava na shromáždění

Hlasování PER ROLLAM mimo zasedání shromáždění

Vážení sousedé, vlastníci jednotek, přestože pandemie Covid-19 je v současném období na ústupu a vládní opatření jsou rozvolňována, žádné garance pozitivního vývoje v následujícím období roku však nemáme. Proto bylo výborem rozhodnuto z důvodu ochrany zdraví nesvolávat ještě v tomto roce fyzické shromáždění vlastníků a provést odpovídající hlasování v souladu se stanovami společenství opět písemnou formou per rollam. Hlasování se bude […]
Nekolová
1. 5. 2022
Žádné komentáře

Účetní závěrku za rok 2021 zkontrolovala Kontrolní komise SVJ

Vážení sousedé, vlastníci jednotek, k případným dotazům sdělujeme, že účetní závěrku za rok 2021, o které se hlasuje, byla zkontrolována kontrolní komisí našeho společenství. Zápis z kontrolní komise je umístěn na vrumo.cz a je také součástí podkladů k Vašemu rozhodování, které Vám budou doručeny. Na základě výsledků kontroly pak na poslední stránce zápisu kontrolní komise doporučuje vlastníkům účetní závěrku za rok […]
Nekolová
1. 5. 2022
Žádné komentáře

Zveřejnění výsledků hlasování per rollam

Vážení sousedé, vlastníci jednotek, Do složky „Dokumenty“ https://vrumo.cz/dokumenty/ na vrumo.cz dnes vkládáme pro Vaši informaci Zápis o výsledcích písemného hlasování shromáždění vlastníků – per rollam ze dne 2.6.2021. Písemné hlasování se konalo ve dnech 2.5.-23.5. Zápis bude též vyvěšen v info skříňkách. Zároveň vkládáme i Zápis z kontroly hlasovacích lístků ze dne 4.6.2021, který zpracovala kontrolní komise. • Hlasování se zúčastnilo 85,3 % hlasů všech […]
Nekolová
7. 6. 2021
Žádné komentáře

Datová schránka SF First má identifikační číslo: fek6ih4

Vážení sousedé, vlastníci jednotek, domluvili jsme s naší správní firmou First, že pokud zde nebydlíte a máte datovou schránku, je možné poslat vyplněný hlasovací lístek do jejich datové schránky (identifikační číslo je fek6ih4). (Hlasovat do datové schránky mohou všichni vlastníci.)
Nekolová
6. 5. 2021
Žádné komentáře

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ 20.6.2019

Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464, Praha 10, IČ: 29021651 zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka 11109, sídlo: Vršovická 1461/64, 101 00 Praha 10 – Vršovice ___________________________________________________________________________ e-mail: vrumo@vrumo.cz web: www.vrumo.cz POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ Vážení členové společenství – vlastníci a společní zástupci spoluvlastníků bytových a nebytových jednotek, dovolujeme si Vás pozvat na […]
Nekolová
5. 6. 2019
Žádné komentáře

SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ

Shromáždění vlastníků bude 14.6.2018 v 17.00 h jako obvykle v sále ZŠ U Vršovického nádraží. Těšíme se na Vaši účast.
Nekolová
10. 6. 2018
Žádné komentáře

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ dne 8.6.2017 v 17 hodin

Vážení členové společenství – vlastníci a společní zástupci spoluvlastníků bytových a nebytových jednotek, dovolujeme si Vás pozvat na shromáždění vlastníků, které se koná dne 8.6.2017 od 17.00 hodin v konferenčním sále ZŠ U Vršovického nádraží č. 1. Svolavatelem shromáždění je výbor Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464, Praha 10. V případě, že se shromáždění nezúčastníte, můžete udělit plnou moc (na druhé […]
Nekolová
24. 5. 2017
Žádné komentáře

DOMOVNÍ SCHŮZE 2017

Vážení členové společenství, vlastníci a společní zástupci spoluvlastníků jednotek, dovolujeme si Vás pozvat na DOMOVNÍ SCHŮZE které se konají jako každoročně v jednací místnosti SVJ, Uzbecká 1463, dne: 18.5. v 19.00 Uzbecká 25.5. v 19.00 Moskevská 1.6. v 19.00 Vršovická Na programu bude stav správy domů, hospodaření společenství, náklady bydlení, plán oprav, příjmy vlastníků z pronájmu společných částí domů, naše společné záměry do příštích období a všechny další […]
Nekolová
14. 5. 2017
Žádné komentáře

POZVÁNKA A MATERIÁLY NA SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ 25.9.2014

Vážení vlastníci, znovu připomínáme, že výbor svolává dne 25. září 2014 shromáždění a to z toho důvodu, že na shromáždění 5. června 2014 nebylo možno z důvodu nízké účasti vlastníků schválit Plán oprav. Pozvánka na shromáždění Vám byla rozdána do poštovních schránek již 2.- 4. července. Znovu ji připojujeme spolu s ostatními dokumenty (návrh Plánu oprav, návrh změn stanov SVJ, formulář plné moci) zde v sekci DOKUMENTY. V písemné […]
Zasadil
10. 9. 2014
Žádné komentáře

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ

Vážení členové společenství – vlastníci bytových a nebytových jednotek, dovolujeme si vás pozvat na shromáždění vlastníků, které se koná dne 5. června 2014 od 17.00 hodin v konferenčním sále ZŠ U Vršovického nádraží č. 1. Navrhovaný program a formulář plné moci je zde ve složce DOKUMENTY. Výbor SVJ
Zasadil
7. 5. 2014
Žádné komentáře