Výzvy k vlastníkům

Zveřejnění výsledků hlasování per rollam 2022

Vážení sousedé, vlastníci jednotek, Do složky „Dokumenty“ https://vrumo.cz/dokumenty/923/ na vrumo.cz dnes vkládáme pro Vaši informaci Zápis o výsledcích písemného hlasování shromáždění vlastníků – per rollam ze dne 29.6.2022. Písemné hlasování se konalo ve dnech 22.5.-12.6.2022. Zároveň vkládáme i Zápis z kontroly hlasovacích lístků ze dne 29.6.2022, který zpracovala kontrolní komise. • Hlasování se zúčastnilo 77,5 % hlasů všech vlastníků. • Obě usnesení, předložená […]
Nekolová
30. 6. 2022
Žádné komentáře

Písemné hlasování PER ROLLAM mimo zasedání shromáždění

Vážení sousedé, vlastníci jednotek, Covid ohrožuje naše zdraví i chod našeho společenství. V uplynulém roce nebyly epidemiologické podmínky ke svolání shromáždění. V tomto roce už musíme shromáždění uskutečnit. Učiníme to tedy písemně, podle covidového zákona. Hlasování se bude konat od 2.5. – 23.5.2021 Písemné hlasování (per rollam) započne tím, že 2.5. obdržíte do svých e-mailových schránek HLASOVACÍ LÍSTEK, Rozhodnutí o konání mimo […]
Nekolová
21. 4. 2021
Žádné komentáře

Nevylévejte rostlinné oleje do odpadu

Vyléváním použitého oleje do odpadů se ucpávají odpadní potrubí i v našich domech. Nyní byl takto vytopen na Uzbecké byt ve třetím patře odpadem z kuchyní sousedů z vyšších pater. Postižený byt byl devastován a vznikla v něm  veliká škoda. Proto jsme pro Vás stáhli z internetu: Likvidace použitých olejů rostlinných Nejjednodušším, bohužel nejméně vhodným, a přesto nejčastějším způsobem likvidace je vylití do […]
Zasadil
27. 6. 2019
Žádné komentáře

Vydrží nám zase 32 let?

Ano, řeč je o společných částech domů – chodby, stěny, stropy, prostory před výtahy, dveře do chodeb … Opravy a rekonstrukce na Uzbecké jsou hotovy, na Moskevské se dokončují, na Vršovickou se chystáme v příštím roce. Jejich původní provedení nám, pravda, nikoli v úžasném stavu – vydrželo 32 let. Například na Uzbecké od převzetí díla uběhly teprve 4 měsíce a o jeho další […]
Zasadil
5. 10. 2018
Žádné komentáře

požární únikové cesty musí být volné a čisté

Chráněné požární únikové cesty musí být volné, čisté a všem obyvatelům domu přístupné. To nyní nesplňují tzv. „nouzová schodiště“ na severní straně domů Uzbecká a Moskevská (přiléhající k pavlánům), která některým vlastníkům slouží jako odložiště nepotřebných věcí. Chodby od výtahů k bytům mohou být opatřeny pouze universálními zámky, aby v případě požáru jimi mohl projít kterýkoli obyvatel domu. […]
Zasadil
9. 6. 2015
Žádné komentáře

Shromáždění vlastníků

Shromáždění vlastníků se koná 4.6.2015 v 17.00 h  na adrese: ZŠ U Vršovického nádraží č. 1 Materiály k jednání na domovních schůzích, které pak budou předloženy shromáždění vlastníků, jsou k dispozici na vrumo.cz, nebo v listinné podobě v jednací místnosti SVJ na Uzbecké, nebo ve vrátnici.
Nekolová
2. 6. 2015
Žádné komentáře

Další jarní úklid 31.5.2013

Vzhledem k tomu, že se nám stále u popelnic vrší odpad z bytových a nebytových jednotek, organizuje výbor další jarní úklid v tomto roce. 31.5.2013 (případně i opakovaně) budou přistaveny v prostoru popelnic kontejnery, do kterých bude odpad naložen a vyvezen úklidovou firmou. Je třeba vyklidit i nepoužívané a nezajištěné sklepy (každý sklep přísluší konkrétnímu číslu bytu a tedy i konkrétnímu vlastníkovi). Využijte této […]
Zasadil
26. 5. 2013
Žádné komentáře

VÍTÁN BUĎ, KDO S DOBRÝM ÚMYSLEM PŘICHÁZÍŠ

Několik informací pro začátek. Ohlaste správcovské firmě First nabytí bytu nebo nový nájemní vztah. Její provozovna sídlí v našem areálu – v přízemí domu Moskevská 1464. Zde se také přihlásíte ke službám a ohlásíte počet lidí, kteří budou byt obývat. Ohlaste se výboru našeho SVJ a předejte kontakt na sebe. Je to možné i elektronickou poštou na vrumo@vrumo.cz. Dostanete čipy od […]
Zasadil
5. 5. 2013
Žádné komentáře

Jarní úklid 11.3.2013

Napadení sklepů zloději a bezdomovci v uplynulém období ukázalo mimo jiné i to, že sklepy v našich domech jsou odkladištěm nepotřebného balastu, kterým je většina z nich přeplněna. Výbor navrhuje vlastníkům jednotek provést jarní úklid a nepotřebné věci vyvézt. 11.3.2013 (případně i opakovaně) budou přistaveny v prostoru popelnic kontejnery, do kterých je možno nepotřebné věci odložit. Výbor SVJ
Zasadil
3. 3. 2013
Žádné komentáře