Správcovská firma

Shromáždění vlastníků - připomínka

Vážení sousedé, blíží se čtvrtek 9.6.2016, na který, v 17.00, jsme svolali shromáždění vlastníků.                                                              Pozvánku jste dostali již dříve do schránek, také je ke stažení na www.vrumo.cz. Přesto je připomínáme, protože Vaše účast je nezbytná, mimo jiné proto,aby shromáždění bylo usnášeníschopné. Proč je to tak důležité? Musíme nejen schválit účetní závěrku za r.2015 a plán oprav na r.2016 – 18 […]
Zasadil
5. 6. 2016
Žádné komentáře

NOVÁ SPRÁVCOVSKÁ FIRMA

V souladu s rozhodnutím shromáždění vlastníků jednotek ukončil výbor SVJ dnem 31.12.2012 spolupráci s firmou Tommi holding s.r.o. Zároveň vstupuje dnem 1.1.2013 v platnost mandátní smlouva s naší novou správcovskou firmou First s.r.o. Předkládáme Vám ve složce DokumentyZDE kontaktní údaje nové správcovské firmy, platné pro začátek roku 2013. Dále Vás informujeme, že od února t.r. společnost First s.r.o. zřídí pro Vás a naše SVJ pobočku […]
Zasadil
25. 12. 2012
Žádné komentáře

VÝBĚR NOVÉ SPRÁVCOVSKÉ FIRMY

Výbor obnovil výběrové řízení na novou správcovskou firmu. Byly znovu osloveny firmy, které se do výběrového řízení přihlásily již v roce 2011. Jsou to: ZIEGLER ZZ, s.r.o., CEBYT, a.s., First s.r.o., H & B REAL, a.s., IKON, spol. s r.o., CENTRA, a.s., Stavební bytové družstvo Pokrok, Stavební bytové družstvo STAVBAŘ, U.N.A.consulting, spol. s r.o. Přivítáme návrhy na oslovení dalších správcovských firem. Vaše […]
Nekolová
11. 7. 2012
Žádné komentáře