Plnění plánu oprav

STŘECHY JSOU OPRAVENY

Dne 5.10 byly ukončeny opravy našich střech (úkolu č.10 Plánu oprav). Na závěr plnění tohoto úkolu jsme zorganizovali 23. října 2012 v 19.00 besedu v jednacích prostorách SVJ, Uzbecká 1463, na které bude podána odborná informace o provedených opravách a také odpovědi na Vaše otázky. Garanti: Ing. Kopecký, Ing. Škorpil – za dodavatele, firmu AS Minar, Ing. arch Železný – člen výboru, vedoucí projektu za SVJ Přijďte, budete vítáni […]
Zasadil
14. 10. 2012
Žádné komentáře

SDĚLENÍ K VÝTAHŮM – UZBECKÁ, MOSKEVSKÁ

Dnem 20.9.2012 byly ukončeny opravy výtahů a zahájen zkušební provoz. Zveme vás na seminář k problematice výtahů do jednací místnosti SVJ (Uzbecká) dne 25. 9. 2012 v 19.00 h. Na semináři vás odborní pracovníci firmy OTIS seznámí s úpravami, které byly na výtazích provedeny. Dále vás seznámí se zásadami správného používání výtahů a předloží vám návrhy faceliftu kabin výtahů, včetně grafických návrhů […]
Zasadil
19. 9. 2012
Žádné komentáře