15.Shromáždění 2023

Zpráva o činnosti výboru a stavu správy domu k 31.12.2022

Hlasovací lístek 2023-1

Rozhodnutí mimo zasedání 2023-1

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SVJ (účetní závěrka) za rok 2022

Zpráva o hospodaření SVJ k 31.12.2022 s grafy