Dokumenty pro Shromáždění

Zápis o výsledcích písem. hlasování 2022

Hlasovací lístek 2022-1

Rozhodnutí mimo zasedání 2022-1

Rozpočet SVJ 2022-24

ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU A STAVU SPRÁVY DOMU

Zpráva o činnosti výboru a stavu správy domů

Zpráva o stavu správy domu a činnosti výboru k 31.12.18

PLÁN OPRAV 2022 - 24 (31)

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SVJ (účetní závěrka) za rok 2021

Zpráva o hospodaření SVJ za rok 2021

1. HLASOVACÍ LÍSTEK

2. ROZHODNUTÍ MIMO ZASEDÁNÍ Č. 2021-1

3. ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU A SPRÁVĚ DOMU

4. 2019 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA+KK

5. 2020 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA+KK

6. ROZPOČET SVJ na 2021-2023

7. SEZNAM KANDIDÁTŮ (výbor a KK)

Zpráva o hospodaření SVJ za rok 2020

O stavu správy domů a činnosti výboru k 31.12.2019

Návrh plánu oprav na r.2020-22 (30) - stav k 15.9.2020

1 2 3 6