23. 4. 2011

Dopis MČ ohledně privatizace garáží.

Zasadil

Dopis MČ ohledně privatizace garáží.

Vážení členové SVJ.V souvislosti s dosud neoficiální informací o záměru MČ Praha 10 privatizovat garáže Vršovická a skutečností, že se dotčený objekt přímo týká našeho Společenství, neboť je jeho součástí v rámci majetku jednoho z vlastníků a většina jeho nájemníků jsou členové SVJ, výbor dne 6.4.2011 schválil a odeslal tento dopis navržený přípravným výborem.

S pozdravem L.Hokr

*Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464, Praha10 se sídlem Vršovická 1461/64, Praha 10 – Vršovice, PSČ 101 00

Ing. Milan Richter Starosta MČ P10 Vršovická 68 101 38 Praha 10 e-mail: starosta@praha10.cz Dne 6. dubna 2011

Věc: Umožnění přednostního odkoupení halových garáží v objektu (Vršovická, Uzbecká, Moskevská) vlastníkům bytů, kteří tam bydlí a parkují

Žádost o schůzku výboru Společenství s Vámi a jednání v této záležitosti

Vážený pane starosto, dotčené halové garáže byly projektovány, vybudovány a zkolaudovány v rámci stavby komplexu bytových domů č.p. 1461, 1462, 1463, 1464 v 80. letech jako samostatný objekt bez č. p a předmět občanské vybavenosti uvedených domů. V rámci privatizace daného komplexu domů v r. 2009 pak byly halové garáže přiřazeny Prohlášením vlastníka k domu č.p. 1464 jako nebytový prostor č. 1464/340 a jsou nyní ve vlastnictví Městské části P10. Nabyvatelé bytových jednotek, dnes jejich vlastníci, členové našeho SVJ byli informováni tak, že bude ještě po nějakou dobu pokračovat pronájem garážových stání stávajícím nájemcům a později bude tento nebytový prostor prodán.

Nyní k nám pronikla informace, že k prodeji dotčených garáží má v brzké době dojít. S vlastníky bytových jednotek, resp. s výborem SVJ o možnosti odkoupení garážových stání však dosud nikdo nejednal.

Obyvatelé domů, dnes členové našeho SVJ, pro jejichž potřebu jsou tato garážová stání určena především (v souladu s požadavkem tehdejších správních orgánů MČ P10, uplatněným v projektu), mají zájem o odkoupení garážových stání

Žádáme Vás tedy, pane starosto, aby koupě uvedených garážových stání byla v prvém pořadí nabídnuta jejich současným nájemcům, členům SVJ, ve druhém pořadí ostatním členům našeho SVJ – majitelům bytových jednotek a ve třetím pořadí ostatním individuálním zájemcům.

Dovolujeme si v této souvislosti upozornit na skutečnost, že zastřešení halových garáži je provedeno terasami, které ve smyslu sdělení vedoucího odboru majetkoprávního ÚMČ P10 ze dne 7.1.2010 pod zn.P10–001486/2010 mají být považovány za součást společných částí domů č.p. 1461, 1462, 1463, 1464 a tedy za podílové vlastnictví všech členů SVJ spojené s právy a povinnostmi dle zákona. Je to další přirozený důvod, aby prodej garážových stání proběhl v souladu se zájmem členů našeho SVJ.

Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že v rámci předání správy domů č.p. 1461, 1462, 1463, 1464 dosud neproběhlo mimo jiné ani fyzické předání společných částí domů a vypořádání jejich vad, které obzvláště v případě zastřešení garáží jsou značné. Žádáme, aby fyzické předání společných částí domů a vypořádání jejich vad proběhlo ještě před prodejem garáží.

Vážený pane starosto, věříme, že výše vyjádřený zájem vlastníků bytových jednotek, členů našeho SVJ nebude opomenut a žádáme Vás o schůzku v co nejbližším termínu s výborem našeho SVJ jakožto statutárním orgánem, reprezentujícím oprávněný zájem členů SVJ.

S pozdravem

Vítězslav Kubásek, předseda SVJ

Hana Nekolová, předsedkyně kontrolní komise SVJ

Ing.arch.Jiří Železný, za přípravný výbor družstva

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *