4. 3. 2012

Vážení sousedé - vlastníci jednotek,

Nekolová

brzy uplynou dva měsíce od zvolení nových členů výboru a tak Vás chci informovat o práci výboru a jeho nejbližších záměrech. Pracujeme intenzivně, ale zatím děláme ponejvíce práci, kterou navenek není příliš vidět. Jde hlavně o problémy minulých období, které zůstaly nevyřešené a z nichž některé váznou již od samotného počátku činnosti našeho SVJ. Musíme se tak vracet zpět do let 2011, 2010, ale i 2009. V prvém pořadí se zabýváme těmi z nich, které se přímo dotýkají výdajů a příjmů vlastníků jednotek.

1) Rozúčtování nákladů vlastníků na služby, vodu a energie za rok 2010.

Zákonný termín pro vyúčtování vlastníkům a následné vypořádání nedoplatků a přeplatků je 30.duben roku následujícího za pro rok předcházející. Tento termín správcovská firma nesplnila, rozúčtovaní předložila výboru ke schválení až v srpnu 2011. Tehdejší výbor je neschválil pro evidentní nevěrohodnost rozúčtovaní na jednotlivé domy. Problém však zůstal nedořešen. Analyzovali jsme jej a nalezli jsme zásadní chybu v algoritmu rozúčtování spotřeby studené vody. Zbývá dořešit rozúčtovaní elektrické energie a tepla, kde však již zásadní problémy nejsou. Očekáváme, že vyúčtování přeplatků a nedoplatků za rok 2010 bude předloženo vlastníkům co nejdříve.

2) Rozúčtování nákladů vlastníků na služby, vodu a energie za rok 2011.

Algoritmy rozúčtování se mezi léty 2010 a 2011 (kromě TUV) již podstatně měnit nebudou. S ohledem na předchozí zpoždění lze očekávat, že vyúčtování přeplatků a nedoplatků za rok 2011 bude předloženo vlastníkům jednotek do 30.6.2012.

3) Vyúčtování příjmů z pronájmu ploch pro reklamy a antény za léta 2009–2011

Zde je nutno zrekonstruovat výnosy jednotlivých období a také smluvní základnu, pokud jde o pronájem ploch a příjmy z těchto smluv a jejich rozúčtování mezi vlastníky bytových a nebytových jednotek, a také narovnat vyúčtování příjmů z pronájmu ploch mezi MČ P10 a vlastníky jednotek z roku 2009, 2010, 2011 a realizovat adekvátní převody finančních prostředků. Výsledek očekáváme do 30.4.2012.

4) Plán oprav

V současné době je dokončován rozsáhlý úkol z r. 2011 – rekonstrukce topného systému, zahrnující mimo jiné také instalaci termoregulačních hlavic a indikátorů spotřeby tepla v jednotkách. Závěrečný akt předání díla, včetně předání návrhu algoritmu vyúčtování tepla bude dodavatelem (firmou Ulimex) proveden v březnu-dubnu 2012. Ovlivní vyúčtování tepla za rok 2012 a dále. Očekáváme pokles spotřeby tepla. K tomu bude výbor organizovat seminář pro vlastníky jednotek s odborníky fy Ulimex, kteří budou odpovídat na otázky vlastníků jednotek, týkající se provedené rekonstrukce a způsobu použití topného systému našich domů. Přesný termín semináře Vám oznámíme dodatečně.

Za výbor SVJ Vladimír Zasadil, 4.3.2012

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.