8. 4. 2012

Náprava účetnictví roku 2009, 2010 a 2011

Nekolová

Na základě usnesení shromáždění ze dne 13.10.2011, které uložilo výboru „přijmout veškerá dostupná opatření k tomu, aby zjištěná pochybení byla do konce roku 2012 eliminována tak, aby nezkreslovala a nezpochybňovala hospodaření v běžném a budoucím období, dle doporučení auditora“, byl výborem SVJ přijat a odsouhlasen 15. února 2012 „Postup provádění a nápravy účetnictví roku 2009, 2010 a 2011, změny v účtování pro rok 2012 a příprava na převod účetnictví při změně správcovské firmy“. Byly zahájeny práce ve třech směrech:

1. zajištění průkaznosti účtů aktiv (majetku) a závazků v letech 2009, 2010 a 2011 vč. inventury majetku, účtů aktiv a závazků k 31.12.2011,

2. zpracování vnitřních směrnic vedoucích ke stanoveni pravidel a určení odpovědnosti (účtový rozvrh, způsoby účtování, oběh účetních dokladů, podpisové vzory, účetní závěrka, inventarizace majetku a závazků, nakládání s úroky ze spořícího účtu SVJ, z pronájmu reklamních ploch a antén),

3. příprava na vybudování archivu účetního a technické dokumentace a převzetí originálních účetních dokladů od správcovské firmy od vzniku SVJ.

Přestože tomuto úkolu shromáždění stanovilo termín do konce roku 2012, rádi bychom ho měli dokončený již do 30.6.2012.

Za výbor SVJ Hana Nekolová, 8.4.2012

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.