16. 4. 2012

Příjem z pronájmu společných částí domu

Libor Bulant

Na žádost vlastníků Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464 Praha 10 shromáždil výbor SVJ veškeré dostupné podklady a vyměřil vlastníkům jednotek podíly na výnosech z pronájmu společných částí domu za rok 2010–2011. Výplata prostředků bude provedena vlastníkům jednotek v částce odpovídající ploše jednotky a období vlastnictví jednotky v letech 2010–2011. Za rok 2009 se výplata neprovádí, nebotˇ shromáždění vlastníků 23.06.2010 rozhodlo tyto výnosy za rok 2009 převést jako mimořádný příspěvek na správu domu.

Způsob výplaty finančních prostředků:

Výplata finančních prostředků bude provedena bankovním převodem na základě písemné žádosti (viz Dokumenty SVJ) doručené výboru SVJ VRUMO. Formulář žádosti včetně doprovodné informace bude vložen vlastníkům do schránek. Platba bude provedena pod variabilním symbolem 1011. Dne 23.04.2012 od 18:00 – 20:00 hod. lze písemné žádosti vyzvednout, předat v kanceláři SVJ VRUMO (případný další termín bude zvěřejněn na webových stránkach SVJ VRUMO). Mimo uvedený termín lze žádosti doručit poštou, předáním v kanceláři SVJ VRUMO. Dotazy lze zasílat na e-mail. adresu: vrumovyplata@seznam.cz. Výplata finančních prostředků bude prováděna min. 1× měsíčně. Návrh a způsob výplaty fin. prostředků byl předán KK. Pověřeným členem výboru je L. Bulant.

Dovoluji si upozornit, že při ověřování nároku na výplatu finančních prostředků může dojít k prodlení při výplatě fin. prostředků z důvodu doložení změny vlastnictví byt. jednotky.

L. Bulant

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *