9. 12. 2012

ORGANIZACE ODEČTŮ BYTOVÝCH MĚŘIČŮ SV, TUV A RTN za rok 2012

Zasadil

Rokem 2012 počínaje provádí odečty a rozúčtování spotřeby vody a tepla nová firma ULIMEX, s.r.o. První odečty provádí osobně vedoucí pobočky Praha p. Švábik s p. Vágnerem z ústředí firmy, aby ověřili funkci a data vykázaná poměrovými měřidly v našich domech, v každém bytě i nebytovém prostoru. Je důležité, aby byly provedeny odečty ve všech jednotkách, aby bylo zabráněno pozdějším nedorozuměním s vyúčtováním spotřeby za rok 2012, eventuálně sankcím za neumožnění provedení odečtů.

PRVNÍ TERMÍN na provedení odečtů byl 8. 12.2012 na Uzbecké a 9.12.2012 na Moskevské. Zkušenost je taková, že pracovníci firmy ULIMEX přicházeli přesně dle časových rozpisů, uveřejněných v jednotlivých domech na každé chodbě. Na Vršovické proběhnou odečty v prvním termínu 15.12.2012.

DRUHÝ TERMÍN bude vypsán pro ty vlastníky, kteří neumožní odečet v 1. termínu. Budou o něm vyrozuměni do poštovních schránek.

TŘETÍ TERMÍN si ti, kteří neumožnili odečty ani ve druhém termínu musí dojednat individuálně na středisku ULIMEX v Praze – p. Švábik, tel. 284 691 799, 737 204 332. Individuální odpočet ve třetím termínu bude zpoplatněn.

Těm, kteří neumožní odečet ani ve třetím termínu, bude spotřeba stanovena náhradním způsobem, tj. výpočtem na bázi odečtu v minulých obdobích nebo podle výměry bytu (+ sankce dle platných vyhlášek). Takto stanovená spotřeba bude vyčíslená v ročním vyúčtování spotřeby médií a služeb, které Vám předloží správcovská firma do 30.4.2013.

Řádný odečet bytových měřičů a řádné vyúčtování služeb je zájmem i odpovědností každého vlastníka bytové i nebytové jednotky. Žádáme Vás v tomto smyslu o pochopení a spolupráci.

Za výbor: Vladimír Zasadil, Hana Nekolová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *