6. 1. 2013

NOVOROČNÍ POZDRAV

Zasadil

Vážení sousedé,

dovolte, abychom Vás pozdravili v novém roce 2013 a zároveň využili této příležitosti tomu, abychom nastínili některé aktuální úkoly a výzvy přítomnosti a nejbližší budoucnosti.

Po zvládnutí závažných úkolů a problémů, přetrvávajících z minulých období (eliminace nedostatků účetnictví z let 2009, 2010, 2011 dle závěrů auditu účetnictví, vyhodnocení hospodaření a zprůhlednění výdajů, příjmů a finančního stavu SVJ v jednotlivých letech od vzniku SVJ až do konce 1.pol.2012 (Zpráva o hospodaření společenství k 30.6.2012), vyúčtování záloh plateb vlastníků jednotek za rok 2010, 2011, dokončení rekonstrukce otopného systému, vypořádání pohledávek vlastníků z příjmů za pronájem společných částí domů za r. 2009, 2010, 2011, atd.), dále pak eliminace následků požáru a havárie vody v počátečních měsících roku 2012, změn v systému odečtů a rozúčtování vody a tepla, výběru nové správcovské firmy, atd., se výbor zaměřil také na plnění dalších úkolů za shromáždění vlastníků, zejména plánu oprav.

Plnění úkolů plánu oprav se daří z efektivňovat a urychlovat (Zpráva o plnění plánu oprav za 1.pol.2012 a výhled do 31.12.14), nyní vyhodnocujeme výsledky výběrových řízení na opravy lodžií na Vršovické, úpravy chodeb ve vstupních prostorech do našich domů, požární řešení a v nejbližší době bude vydán zadávací list na výměnu oken, atd. Plán oprav je k dispozici ve schváleném znění jen do r.2013 a na letošním shromáždění vlastníků (4.6.2013) bude předložen ke schválení plán na r.2014, 2015. V této souvislosti si Vás dovolujeme již nyní oslovit a požádat Vás o Vaše náměty a návrhy.

Jeví se, že v budoucím plánu bude již možnost se více věnovat interiérům společných částí a zabezpečení našich domů. K tomu je ale třeba počítat s prováděním soukromých akcí rekonstrukce bytů a uvážit jejich vliv na zatížení společných částí domů (chodeb, výtahů, vstupních portálů) a pracovat tak, abychom se vyhnuli zbytečným komplikacím a škodám. Dovolíme si tedy požádat Vás o vyplnění údajů na přiloženém dotazníku), týkajích se stavu a Vašich záměrů v oblasti individuálních rekonstrukcí bytů. Zároveň Vás žádáme o připojení Vašich kontaktních údajů, které v úplnosti neznáme, a které citelně chybí v případech, kdy je třeba Vás neprodleně vyrozumět, zajistit Vaši přítomnost a přístup k řešení havarií vody, zahoření ve Vašem bytě, atd.

Za výbor V. Zasadil, H. Nekolová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.