17. 4. 2013

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SPOLEČENSTVÍ ZA ROK 2012

Nekolová

Vážení vlastníci,

předkládáme Vám podrobnou zprávu o hospodaření našeho SVJ od 1.1.2012 do 31.12.2012.

Vypovídá o:

• čerpání prostředků z našeho tzv. Fondu oprav podle detailního účtového rozvrhu,
• stavu našich finančních prostředků na běžném účtu, spořícím účtu a v pokladně,
• výši závazků a pohledávek za vlastníky.

V roce 2012 jsme poprvé účtovali veškeré náklady podle tzv. hospodářských (nákladových) středisek, tj. vynaložené prostředky se účtovali na jednotlivé domy vč. garáže nejen pro účely vyúčtování služeb jako tomu bylo v předchozích letech, ale pro čerpání našich prostředků, z tzv. Fondu oprav.

Zprávu jsme doplnili pro lepší přehlednost grafy.

Úplné znění zprávy najdete ve složce „DOKUMENTY“.ZDE
_____________________________________________________________________________

Zároveň si Vás dovolujeme informovat o splnění úkolů v této oblasti, které výbor přijal dne 15. února 2012:

1. ZAJIŠTĚNÍ PRŮKAZNOSTI ÚČTŮ – za pomoci auditora Ing. Valeše bylo prověřeno účetnictví za rok 2009, 2010
a 2011. Výsledkem této činnosti byla ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SPOLEČENSTVÍ od 6. 6. 2009 (tj. od vzniku SVJ) do 31. 12. 2011, kterou můžete nalézt zde: http://www.vrumo.cz/…osince-2011/

2. ZPRACOVÁNÍ VNITŘNÍCH SMĚRNIC – za pomoci auditora Ing. Valeše byly v roce 2012 připraveny směrnice, následně zkoordinovány s novou správcovskou firmou a dnešního dne výborem schváleny. Jsou tím zavedeny jednoznačné postupy, vedoucí k tomu, aby naše účetnictví bylo vždy úplné a průkazné.

• SMĚRNICE č. 1/2013 Oprávnění, povinnosti a odpovědnost vč. oběhu účetních dokladů
• SMĚRNICE č. 2/2013 Hospodářská střediska – organizační členění SVJ
• SMĚRNICE č. 3/2013 Metodika provádění inventarizace a dokumentace

3. VYBUDOVÁNÍ ARCHIVU ÚČETNÍ A TECHNICKÉ DOKUMENTACE – v únoru 2013 byla od firmy Tommi převzata veškerá účetní dokumentace od roku 2009 a uložena do archivu SVJ.
___________________________________________________________________________
Za výbor SVJ Hana Nekolová, 17.4.2013

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.