19. 3. 2014

Jarní anketa 2014 – celkové vyhodnocení

Zasadil

Vážení sousedé, vlastníci bytových a nebytových jednotek,

jarní anketou 2014 jsme se na Vás opět obrátili se žádostí o Vaše připomínky a návrhy. Anketu považujeme za jeden z důležitých prostředků komunikace výboru se členy SVJ. Bohužel, na rozdíl od r.2013, kdy se ankety zúčastnilo 112 z 290 vlastníků, to bylo v letošním roce jen 28, tj. necelých 10%.

Vyhodnotili jsme ji tak, že nejprve jsme shrnuli Vaše připomínky a návrhy po jednotlivých tématech a domech a z těchto shrnutí pak vybrali ty nejvíce frekventované nebo závažné a tak udělali závěry, které Vám zde předkládáme.

1. Úklid, pořádek a bezpečnost v domě

Jako dobré, dostačující, resp. bez připomínek je hodnotí 20 respondentů z 28, velmi dobře 2, s připomínkami 4 a nedostatečně 2.

Připomínky a návrhy jsou dosti nesourodé, vyjímáme z nich potřebu zajistit pořádek u popelnic, uplatnit připomínky k úklidu v domech u fy Bori Clean, vyhodnotit efektivitu domovní služby a ostrahy se správní firmou First a Hepy s.r.o.

2. Běžná údržba domu, odstraňování závad

Hodnotíte je opět vesměs pozitivně, jako dobré, dostačující, resp. bez připomínek je hodnotí 18 respondentů z 28, velmi dobře 1, s připomínkami 8 a nedostatečně 1. Obsahem připomínek jsou návrhy a náměty.

Připomínky a návrhy jsou dosti nejednotné, vyjímáme z nich potřebu na výraznější činnost technika SF First, zkulturnit a vymalovat chodby k výtahům, vymalovat SČD a odstranit graffiti, vyměnit lino na chodbách.

3. Plán oprav

Tuto oblast hodnotíte jako dobrou, dostačující, resp. bez připomínek 13×, s připomínkami 15×, přičemž připomínky obsahují opět Vaše návrhy a náměty.

Připomínky a návrhy ponejvíce vyjadřují potřebu opravit interiéry domů, vyměnit lino, vyměnit okna na chodbách, zkulturnit a vymalovat vstupní chodby, instalovat kamery.

4. Práce správní fy First s.r.o.

Zde se téměř nevyjadřujete, převažuje hodnocení bez připomínek (23×), s připomínkami 3×, velmi dobře 1× a dobře 1×.
SF First hodnotíte lépe než Tommi, kritika se týká jejího technika a komunikace s vlastníky.

5. Ostatní

Zde bylo vzneseno celkem 19 připomínek, z nichž některé dublují náměty v předchozích oblastech (kamery), ostatní jsou zcela individuální, vyjímáme požadavek opravit schody a zdi na terasách, udržovat pořádek na terasách.

Vaše připomínky a návrhy, které využijeme v další práci výboru SVJ, přípravu domovních schůzí, shromáždění vlastníků, Plánu oprav a dalších opatření na léta 2015 – 18.

Za výbor SVJ Zasadil, Nekolová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *