9. 6. 2015

požární únikové cesty musí být volné a čisté

Zasadil

Chráněné požární únikové cesty musí být volné, čisté a všem obyvatelům domu přístupné.

To nyní nesplňují tzv. „nouzová schodiště“ na severní straně domů Uzbecká a Moskevská (přiléhající k pavlánům), která některým vlastníkům slouží jako odložiště nepotřebných věcí.
Chodby od výtahů k bytům mohou být opatřeny pouze universálními zámky, aby v případě požáru jimi mohl projít kterýkoli obyvatel domu. V některých případech jsou tyto vyměněny za atypické a volný průchod ostatních obyvatel domu není možný.

V souladu se záměrem připojení našich domů na PCO HZS hl.m. Prahy jsme povinni objednat tzv. požárně bezpečnostní audit (PBA) a ten bude stát cca 80 000 Kč. Ten bude kontrolovat mimo jiné i výše uvedené.

Aby PBA nemusel být pro neúspěch opakován (dalších 80 000 Kč?), např. pro vetešnictví na chráněných únikových cestách, je třeba odtud odstranit vše, co tam nepatří.

Učiňte tak do konce června.

Pak bude na schodištích proveden audit a všechny tam nalezené věci budou bez náhrady zlikvidovány.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *