5. 6. 2016

Shromáždění vlastníků - připomínka

Zasadil

Vážení sousedé,
blíží se čtvrtek 9.6.2016, na který, v 17.00, jsme svolali shromáždění vlastníků.                                                              Pozvánku jste dostali již dříve do schránek, také je ke stažení na www.vrumo.cz.
Přesto je připomínáme, protože Vaše účast je nezbytná, mimo jiné proto,aby shromáždění bylo usnášeníschopné.
Proč je to tak důležité?
Musíme nejen schválit účetní závěrku za r.2015 a plán oprav na r.2016 – 18 (2024), ale jsou tu ještě
dvě další závažná témata:

  1. Sválení nových stanov – to musíme ze zákona za úěasti notáře zajistit do konce tohoto roku. Znamená to, že pokud nebude shromáždění usnášeníschopné, nebudou stanovy schváleny. Tzn. budeme muset svolávat shromáždění opakovaně, třeba i několikrát, pokud nebudou stanovy schváleny. Také služby notáře nejsou levné, navíc nemusí mít vždy volný termín
  2. Měli bychom zvolit nový výbor – protože tomu stávajícímu (s jedinou výjimkou) končí mandát v lednu 2017 a pokud nový výbor nezvolíme, budeme opět muset shromáždění opakovat.

Tak přijďte a pokud opravdu nemůžete, pověřte plnou mocí (je na druhé straně pozvánky) někoho, aby Vás při hlasování zastoupil. Může to být např. soused, člen výboru nebo kontrolní komise

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *