24. 5. 2017

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ dne 8.6.2017 v 17 hodin

Nekolová

Vážení členové společenství – vlastníci a společní zástupci spoluvlastníků bytových a nebytových jednotek,

dovolujeme si Vás pozvat na shromáždění vlastníků, které se koná dne

8.6.2017 od 17.00 hodin

v konferenčním sále ZŠ U Vršovického nádraží č. 1.

Svolavatelem shromáždění je výbor Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464, Praha 10.

V případě, že se shromáždění nezúčastníte, můžete udělit plnou moc (na druhé straně pozvánky) některému z dalších vlastníků, členům výboru, kontrolní komise nebo svým rodinným příslušníkům, aby Vás zastoupili při hlasování, též aby shromáždění disponovalo dostatečným počtem hlasů a bylo usnášeníschopné.
Upozornění:
Dle nového Občanského zákoníku a Stanov společenství, čl.XII odst.(2) platí:
„Spoluvlastníci jednotky zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva a povinnosti vůči osobě odpovědné za správu domu. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění….

Pokud jste až dosud nevyplnili k tomu určené dotazníky, které jsme Vám vkládali do Vašich poštovních schránek v r.2016 a 2017, můžete tak učinit při prezentaci shromáždění. Přítomní členové výboru a pracovníci správní firmy Vám poskytnou nový dotazník, případně i radu, jak jej vyplnit.

Program:

  1. 17:00 – 18:00 h Prezence, kontrola a registrace plných mocí
  2. 18:00 – 18:10 h Schválení programu Shromáždění
  3. 18:10 – 18:50 h Zpráva o činnosti výboru a stavu správy domu s návrhy
  4. 18:50 – 19:10 h Zpráva o stavu plánu oprav k 31.12.2016, plán na r. 2017–19, výhled do r. 2025
  5. 19:10 – 19:20 h Zpráva o hospodaření za r.2016 a rozpočet společenství v r.2017
  6. 19:20 – 19:45 h Zpráva kontrolní komise a schválení účetní závěrky za r. 2016
  7. 19:45 – 20:10 h Volba členů a náhradníků výboru a kontrolní komise
  8. 20:10 – 20:30 h Náměty a žádosti vlastníků, diskuse
  9. 20:30 – 20:35 h Závěr a ukončení shromáždění

Zprávy a ostatní podklady pro jednání shromáždění jsou zveřejněny na internetových stránkách www.vrumo.cz, v listinné podobě jsou k dispozici v jednací místnosti SVJ (Uzbecká 1463) a ve vrátnici.

Praha, dne 22. května 2017

Vladimír Zasadil, v.r.
předseda výboru

Hana Nekolova, v.r.

místopředseda výboru

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *