9. 5. 2019

Plán oprav 2019-2021

Zasadil

hlavními úkoly v daném období budou:
do r.2021 dokončení rekonstrukce SČD v obytných patrech všech domů (zbývá Vršovická) a připojení EPS na CPO HZS
v r.2022 – 24 výměna , resp. GO výtahů ve všech domech.
Tyto úkoly do roku 2024 pohltí podstatnou část příjmů do fondu oprav (FO) a ve FO nezůstane do r.2022 žádná rezerva. Ostatní úkoly plánu oprav posuneme do pozdějších období. Tak to bude za současné úrovně příspěvků do FO.
Je ale třeba také uvážit trvalou inflaci a současný růst ceny práce, dodávek a služeb.
Výbor je toho názoru, že nyní je třeba FO posílit a navrhuje od 1.1.2020 zvýšení příspěvků do FO o 5 Kč/m2/měs, tedy na 35 Kč/m2/měs.
Návrh bude projednán na domovních schůzích a dle výsledku předložen v červnu 2019 ke schválení shromáždění.
Proto v sekci „dokumenty“ předkládáme vlastníkům návrh plánu oprav ve dvou variantách – pro 30, resp. 35 Kč/m2/měs.
U výtahů navrhujeme preferovat provedení GO, protože kompletní výměna výtahů je zbytečně drahá – jednak musí respektovat nejnovější legislativu a jednak některé nákladné komponenty (vodítka, rámy kabin…) mohou sloužit dál. Nejdůležitější v rámci GO bude výměna ovládací, řídící a zabezpečovací elektroniky, jakož i ovládací a pojezdové mechaniky kabinových i šachetních dveří.
Přitom posoudit, zda by s ohledem na možnosti financování nebylo lépe rozložit opravy výtahů do delšího období. V prvním pořadí pak opravit osobní výtahy na Moskevské a Uzbecké, pak na Vršovické a nakonec výtahy nákladní. Demontované díly osobních výtahů bychom mohli deponovat jako náhradní pro výtahy nákladní, které by mohly sloužit ještě několik let.
Zahájit přípravu sběrem odborných informaci, nabídek i názorů samotných vlastníků…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *