5. 6. 2019

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ 20.6.2019

Nekolová

Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464, Praha 10, IČ: 29021651

zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka 11109, sídlo: Vršovická 1461/64, 101 00 Praha 10 – Vršovice
___________________________________________________________________________
e-mail: vrumo@vrumo.cz web: www.vrumo.cz

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ

Vážení členové společenství – vlastníci a společní zástupci spoluvlastníků bytových a nebytových jednotek, dovolujeme si Vás pozvat na shromáždění vlastníků, které se koná dne

20.6.2019 od 17.00 hodin

v konferenčním sále ZŠ U Vršovického nádraží č. 1.

Svolavatelem shromáždění je výbor Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464, Praha 10

V případě, že se shromáždění nezúčastníte, můžete udělit plnou moc (na druhé straně pozvánky) některému z dalších vlastníků, členům výboru, kontrolní komise nebo svým rodinným příslušníkům, aby Vás zastoupili při hlasování, vyjádřili tak Vaši vůli a zároveň aby shromáždění disponovalo dostatečným počtem hlasů (bylo usnášeníschopné).

Upozornění:

Dle Občanského zákoníku a Stanov společenství, čl.XII odst.(2) platí:
„Spoluvlastníci jednotky zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva a povinnosti vůči osobě odpovědné za správu domu. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění….

Pokud jste až dosud nevyplnili k tomu určené kontaktní dotazníky – registrační listy, které jsme Vám vkládali do Vašich poštovních schránek v r.2016 a 2017, můžete tak učinit při prezentaci shromáždění. Přítomní členové výboru a pracovníci správní firmy Vám poskytnou nový dotazník – registrační list, případně i radu, jak jej vyplnit.

Program:

  1. 17:00 – 18:00 h Prezence, kontrola a registrace plných mocí, volba orgánů shromáždění
  2. 18:00 – 18:10 h Schválení programu shromáždění
  3. 18:10 – 18:30 h Zpráva o činnosti výboru a stavu správy domu k 31.12.2018
  4. 18:30 – 18:50 h Plnění plánu oprav k 31.12.2018, plán na r.2019–21, s výhledem do r.2029
  5. 18:50 – 19:10 h Zpráva o hospodaření za r.2018 – účetní závěrka
  6. 19:10 – 19:30 h Zpráva kontrolní komise a schválení účetní závěrky za r.2018
  7. 19:30 – 19.50 h Volba člena výboru, odměňování volených orgánů SVJ
  8. 19.50 – 20.20 h Náměty a žádosti vlastníků, diskuse
  9. 20:20 – 20:25 h Závěr a ukončení shromáždění

Zprávy a ostatní podklady pro jednání shromáždění jsou zveřejněny na internetových stránkách www.vrumo.cz, v listinné podobě jsou k dispozici v jednací místnosti SVJ (Uzbecká 1463).

Praha, dne 4. června 2019

Vladimír Zasadil, v.r.                                                                              Hana Nekolová, v.r.
předseda výboru                                                                                 místopředseda výboru

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.