30. 9. 2019

Obsílka z katastrálního úřadu

Zasadil

Vážení vlastníci,
v uplynulých dnech jsme byli jednotlivě obesláni katastrálním úřadem pro hl.m. Prahu ve věci odstranění nesouladu …, týkající se parcel 1873/104, 1873/107 a 1873/109.
Jde o drobné, vzájemně sousedící parcely v našem společném vlastnictví, přiléhající k jižní straně objektu garáží. Katastrální úřad je formálně sloučí pod jedno číslo – bez jakékoli změny jejich plochy, nebo vnější hranice. V podstatě jde o zjednodušení katastrálních map a dotýká se všeobecně všech parcel stejného charakteru, způsobu užití a stejného vlastnictví v celé Praze, kde nepřetrvává důvod k tomu, aby byly rozděleny.
Je to formální změna, nedotýkající se celkových výměr našeho vlastnictví a nepůsobící nám žádnou újmu. Na obsílku, kterou jsme obdrželi, asi všichni pod č.j. ZDŘ 1082/2019 … není třeba reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *