7. 6. 2021

Zveřejnění výsledků hlasování per rollam

Nekolová

Vážení sousedé, vlastníci jednotek,

Do složky „Dokumenty“ https://vrumo.cz/dokumenty/ na vrumo.cz dnes vkládáme pro Vaši informaci Zápis o výsledcích písemného hlasování shromáždění vlastníků – per rollam ze dne 2.6.2021. Písemné hlasování se konalo ve dnech 2.5.-23.5. Zápis bude též vyvěšen v info skříňkách.
Zároveň vkládáme i Zápis z kontroly hlasovacích lístků ze dne 4.6.2021, který zpracovala kontrolní komise.

• Hlasování se zúčastnilo 85,3 % hlasů všech vlastníků.
• Všechna usnesení, předložená výborem vlastníkům ke schválení, byla schválena. 

Oba výše uvedené zápisy budou také zaslány vlastníkům e-mailem.
Vlastníkům, kteří nemají uvedenu e-mailovou adresu, budou zápisy vhozeny do poštovních schránek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *