30. 6. 2022

Zveřejnění výsledků hlasování per rollam 2022

Nekolová

Vážení sousedé, vlastníci jednotek,

Do složky „Dokumenty“ https://vrumo.cz/dokumenty/923/ na vrumo.cz dnes vkládáme pro Vaši informaci Zápis o výsledcích písemného hlasování shromáždění vlastníků – per rollam ze dne 29.6.2022.
Písemné hlasování se konalo ve dnech 22.5.-12.6.2022.
Zároveň vkládáme i Zápis z kontroly hlasovacích lístků ze dne 29.6.2022, který zpracovala kontrolní komise.
• Hlasování se zúčastnilo 77,5 % hlasů všech vlastníků.
• Obě usnesení, předložená výborem vlastníkům ke schválení, byla schválena.

Oba výše uvedené zápisy budou také zaslány vlastníkům e-mailem.
Vlastníkům, kteří nemají uvedenu e-mailovou adresu, budou zápisy vhozeny do poštovních schránek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *