12. 9. 2022

Navýšení záloh vlastníků na úhradu zvýšených cen dodávek od 1.10.2022

Zasadil

Vážení vlastníci,

růst cen tepla, elektřiny, teplé vody, ale i dalších, budou znamenat velké změny ve financování služeb nejen v SVJ, ale i rodinných rozpočtů. Z toho důvodu výbor společenství zadal naší správní firmě FIRST zpracovat nové evidenční listy s úměrně navýšenými zálohami od 1.10.2022, aby se předešlo případným velkým nedoplatkům ve vyúčtování služeb za rok 2022 i v dalších letech.

Při zpracování nových evidenčních listů vycházíme ze skutečných nákladů za služby podle vyúčtování za rok 2021, upravených o předpokládané zvýšení cen jednotlivých položek. Nejvíce u vytápění a ohřevu teplé vody, méně u studené vody, studené vody pro teplou vodu a elektřiny pro osvětlení společných prostor a pro provoz výtahů. Největší nárůst ceny evidujeme u odvozu odpadů z kontejnerů, která v letošním roce vzrostla až o 80 %. Poplatek do Fondu oprav se zatím navyšovat nebude a zůstane nadále ve výši 30 Kč/m2.
Nový evidenční list Vám bude poslán správní firmou do Vaší e-mailové schránky. Vlastníkům, kteří e-mailové schránky nemají, bude vložen do poštovní schránky.

  1. Pokud platíte prostřednictvím SIPO, změna platby se promítne automaticky v platbách za říjen 2022.
  2. Pokud platíte bankovním (trvalým) příkazem, tak si prosím změňte příkaz k úhradě podle nového předpisu včas, aby se projevil již v platbě za říjen. Datum splatnosti má být do 20. dne v měsíci, za který je placeno.

V případě dotazů se prosím obraťte na správní firmu First, pí Kristýnu Jelínkovou, predpis30@firstsro.cz, tel. 604 268 827

Připomínáme, že se výbor stále snaží pronajímat společné prostory (zdi domů, bývalé prádelny, filmaře, atd.). Veškeré příjmy z těchto pronájmů patří jednotlivým vlastníkům a na konci kalendářního roku se jim přičtou v samostatné položce Vašeho vyúčtování služeb „Příjmy z pronájmů SP“ za příslušný rok.  Výbor se pronájmem společných prostor snaží co nejvíce zlevnit vlastníkům náklady bydlení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *