9. 2. 2024

Uzbecká - výtah malý levý - nejede

Zasadil

Dnes byl malý levý výtah na Uzbecké odstaven, bude provedena střední oprava převodovky.

Dobu odstávky zatím neznáme.

V. Zasadil

19 komentářů na “Uzbecká - výtah malý levý - nejede”

 1. Dobrý večer, máte nějakou informaci o termínu opravy malého levého výtahu na Uzbecké?

  1. Výtah již dva dny jezdí. Problém byl v tom, že závadu Otis opravoval (i fakturoval) dvakrát a výtah nejezdil. Potřetí navrhl vyměnit celý výtahový stroj, ale to jsem neakceptoval a navrhl jsem jiné řešení. Otis ho posoudil a výsledně přijal. Včera hlásil technik Otis, že výtah uvedl zpět do provozu.

 2. Dobrý večer,
  v našem domě na Uzbecké hořelo? Viděl jsem před chvílí odjíždět hasiče a na chodbách jde stále cítit kouř.
  Děkuji předem za informaci,
  Václav Blahut

  1. Dobrý den, pane Blahute,
   nemám informaci, že by tu byli včera hasiči. Krátce před tím, než jste mi psal (včera jsem to už neviděl), mi volala jedna dáma a upozornila mně na zápach u výtahů v přízemí. Byl jsem ještě v kanceláři SVJ, vyšel jsem, abych to zkontroloval. Potvrzuji, že zápach, jako by něco zahořelo, tu byl. Původ ani ohnisko se mi zjistit nepodařilo. Signalizace požáru se nespustila. Ve vyšších patrech jsem zápach necítil. Ve 22.10 hod jsem znovu prošel dům, nic jsem již necítil, ani nezjistil. Ani dnes již cítit nic není. Vrátnice o ničem neví.
   Závěr: ano, něco tu zasmrdělo, příčina nezjištěna, pokud o tom někdo něco ví, nechal si to pro sebe. Hasiče jste sice viděl, ale v domě nebyli, to by je sem musela pustit ostraha z vrátnice a tedy by o tom musela vědět. Mohla to být i něčí soukromá akce, ale nikdo nic nehlásil a nikdo se k ničemu nepřiznal. Tolik za mně.
   S pozdravem
   Vladimír Zasadil

  2. Dobrý den, pane Blahute,
   nemám informaci, že by tu byli včera hasiči. Krátce před tím, než jste mi psal (včera jsem to už neviděl), mi volala jedna dáma a upozornila mně na zápach u výtahů v přízemí. Byl jsem ještě v kanceláři SVJ, vyšel jsem, abych to zkontroloval. Potvrzuji, že zápach, jako by něco zahořelo, tu byl. Původ ani ohnisko se mi zjistit nepodařilo. Signalizace požáru se nespustila. Ve vyšších patrech jsem zápach necítil. Ve 22.10 hod jsem znovu prošel dům, nic jsem již necítil, ani nezjistil. Ani dnes již cítit nic není. Vrátnice o ničem neví.
   Závěr: ano, něco tu zasmrdělo, příčina nezjištěna, pokud o tom někdo něco ví, nechal si to pro sebe. Hasiče jste sice viděl, ale v domě nebyli, to by je sem musela pustit ostraha z vrátnice a tedy by o tom musela vědět. Mohla to být i něčí soukromá akce, ale nikdo nic nehlásil a nikdo se k ničemu nepřiznal. Tolik za mně.
   S pozdravem
   Vladimír Zasadil

   1. Děkuji za informace a také za vyřízení problému s výtahem.
    Přeji hezký víkend,
    Václav Blahut

 3. Dobrý den,

  dovoluji si požádat, aby ve společných částech našich domů (a to včetně výtahů), byly instalovány kamery. Věřím, že díky tomu budeme moct zabránit (nebo alespoň omezit) omezit vandalismus, respektive i určité nechutné projevy a doslovně i "vyjádření" některých zvířátek...

  Možnost instalace kamer v bytových domech v rámci SVJ by aktuálně neměla být žádným problémem, a proto prosím o zařazení tohoto bodu ke schválení na nejbližší Shromáždění vlastníků.
  https://uoou.gov.cz/verejnost/qa-otazky-a-odpovedi/kamerove-systemy
  https://www.sousede.cz/magazin/clanek/kamerovy-system-v-dome-svj-bd/203

  Předem mnohokrát děkuji
  Hrubá

 4. Dovolte mi Vás informovat, že problematikou poškozování, znečišťování a vykrádání společných prostor domu se výbor zabývá, bohužel neúspěšně, již delší dobu a průběžně o tom informuje v zápisech ze schůzí výboru. Svolal k tomu také dne 31.1.24 i domovní schůzi domu čp.1464, aby se s vlastníky poradil o dalším postupu. K použitelným výsledkům však schůze nedospěla. Zápis z ní jsem umístil v domě čp.1464, v prostoru před výtahy v 1p. na nástěnku, která zde vznikla jako torzo z informační skříňky výboru SVJ, kterou zde už vloni někdo poškodil a vykradl.

  Obávám se ale, že nelze jednoduše mít za to, že instalace kamer ve společných částech domu včetně výtahů v bytových domech naší velikosti by neměla být problémem. Krom technických, finančních a organizačních otázek jsou tu i požadavky z hlediska GDPR, které je nutno respektovat. Raději bych viděl, kdyby s pomocí vlastníků byli pachatelé těchto nepravostí identifikováni a přivedeni ke změně chování, nebo ještě lépe, k ukončení návštěv v domě

  1. Vážený pane inženýre, jsem si vědoma toho, že výbor SVJ otázku vandalismu řeší dlouhodobě a jsem za to ráda a děkuji. Nicméně jsem svým příspěvkem chtěla upozornit na to, že se již výrazně zmírnily podmínky ohledně GDPR a instalace kamer by neměla už být takový problém, jako třeba před pěti roky. Samozřejmě by instalace kamerového systému znamenala určité finanční náklady, nicméně by nám to naopak ušetřilo neustálé náklady na odstraňování následků znečišťování a poškozování našich společných prostor (viz též bod 4.32 zápisu č. 5 z jednání výboru ze dne 13.3.2024). V posledních několika měsících jsem měla možnost vidět a projít poměrně hodně bytových domů a naprostá většina z nich měla umístěné kamery nejen u vstupu do domu, ale i ve výtahu…. Domnívám se tedy, že i pro naše SVJ by byla instalace kamerového systému opravdu užitečná a žádoucí (včera opět na Moskevské ve velkém výtahu někdo zanechal „hnědý nevoňavý pozdrav“).
   Z výše uvedeného zápisu z jednání výboru ze dne 13.3.2024 jednoznačně vyplývá, že předpokládané náklady na kamerový systém třeba jen do 3 našich výtahů by byly cca 71 tis. Kč, přičemž náklady na odstranění vandalismu na Moskevské činily za rok 2023 dle zápisu ze dne 15.5.2024 téměř 603 tis. Kč, a to ke dni 29.11.2023.
   Vážený pane inženýre, opětovně tedy žádám o projednání možnosti instalace kamerového systému v našich domech na nejbližším Shromáždění vlastníků (vyjádření souhlasu vlastníků), resp. také o výraznou iniciativu výboru směřující k této formě ochrany našich nemovitostí.
   Předem děkuji. Hrubá P.

   1. Vážená paní inženýrko, máte pravdu, že podmínky pro instalaci kamer uvnitř domu se změnily, ale i tak nejsou jednoduché. A náklady nejsou spojeny jen s instalací, ale i s provozem. A přistupuje k tomu i ten problém, že zatím jsou problémy jen na Moskevské a podílí se na tom i obyvatelé domu. Finanční protředky jsou společné. Kdo bude za těchto okolností zdůvodňovat ostatním vlastníkům, že mají investovat prostředky do Moskevské, která jinak nevyvíjí žádnou iniciativu, aby tento společensky nežádoucí jev eliminovala? Půjdu opět na sociální odbor MČ P10 a budu žádat o doporučení. A také bych uvítal, kdyby do výboru kandidoval někdo z Moskevské, kdo by se tím zabýval. Pokud se nenajde jiné řešení, výbor zvažuje podání trestního oznámení na neznámého pachatele.

    1. Vážený pane inženýre,

     nejsem si zcela jistá, zda problémy jsou pouze na Moskevské… (mám pocit, že ve výčtu škod jsou zápisy z jednání výboru trošku jednostranné a zaměřené pouze na naši adresu), nicméně, i pokud by to tak bylo, tak náklady za veškeré opravy, úklidy a řešení škod se přeci i tak rozpočítávají na všechny vlastníky našich nemovitostí (tj. na Moskevskou, Uzbeckou i Vršovickou). Tudíž pokud bychom pořídili kamerový systém, který by nám umožnil identifikovat pachatele a požadovat od něj náhradu škody, tak by to opět byl přínos pro celé naše SVJ.

     Přesně tak, jak píšete, naše finanční prostředky jsou společné, a proto zkusme udělat společně něco pro to, aby se zabezpečily všechny 3 naše domy na úrovni 21. století, tj. například právě kamerovým systémem, abychom uspořili náklady na vandalismus (jakou iniciativu od vlastníků očekáváte? - doufám, prosím, že se budeme pohybovat v minulé době „sledování a udávání“).
     Obávám se, že bez jakýchkoliv záznamů, což by kamerový systém umožnil, bude vaše iniciativa ohledně trestního oznámení bohužel marná…
     V případě, že máte důkazy o tom, že se na „poškozování“ našich společných prostor podílejí vlastníci na Moskevské tak, jak uvádíte výše, tak nerozumím tomu, proč už toto není konkrétně řešeno (?).

     S pozdravem a s díky za zvážení všech možností, které přispějí k lepší pohodě našeho bydlení.

     1. Dobrý den, paní inženýrko,
      1) pracuji na základě informací, které mám. Pokud máte pocit, že jsou neobjektivní a máte.li jiné informace, prosím o ně.
      2) "Tudíž, pokud bychom pořídili kamerový systém, který by nám umožnil identifikovat pachatele a požadovat od něho náhradu..." - v tom vidím ten největší problém - tedy jak by nám ten systém umožnil identifikovat pachatele, abychom od něj mohli požadovat náhradu.
      a) Museli bychom pachatele nejen vidět, ale i poznat
      b) Záznam by musel být průkazný - tzn. museli bychom zároveň na záznamu vidět, že právě kaká a že je to on
      Zatím mi nikdo nevysvětlil, jak to zajistit. Pokud by to skončilo na tom, že jsme jen instalovali kamery do výtahů, tak tím jsme zatím nic nevyřešili.
      Je třeba komplexní návrh, o který jsem na domovní schůzi žádal, ne jen nic neřešící heslo "dejte tam kamery", které neřeší vůbec nic, ale má své problémy a své náklady.
      3) Jakou iniciativu od vlastníků očekávám - aby si každý doma udělal pořádek, aby se jeho děti hulení marihuany na schodech a ve společných prostorech nezúčastňovaly, aby nepouštěl takové lidi do domu a pokud je tam uvidí,aby to ohlásil domovní službě, nebo mně osobně. To není žádné špiclování, ani návrat do doby minulé. Žil jsem tady i za doby minulé - a není mi známo, že by zde byl někdo špiclován a není mi ani známo, že by někdo kakal ve výtazích, nebo na schodech hulil marihuanu. Snad se tu pokakal občasně nějaký pes. Lidské exkrementy a marihuanu nám přinesla až doba nová.

      1. Vážený pane inženýre, děkuji moc za odpovědi.

       Co se týče pocitu „neobjektivity“, tak šlo pouze o to, že na základě seznámení se se zápisy z jednání se de facto veřejně v rámci zápisů z jednání z výboru SVJ řeší pouze a velmi intenzivně problémy vandalismu na Moskevské, včetně finančního vyčíslení, a nikoliv v ostatních dvou domech. Opravdu na Uzbecké a Vršovické žádné problémy s vandalismem nemáme? Vyjádřila jsem zde pouze svůj názor.

       Instalace kamerového systému by zcela jistě pomohla v identifikaci policii, ať již městské nebo ČR, které bychom mohli hlásit poškozování našeho společného majetku a s tím škodu související s odstraňováním těch „voňavých dárečků“ (a nejen to, například i poškozování vstupních portálů). Navíc doufám, že by to snad ty „kakálisty“ odradilo 😊 Pokud kamerové systémy fungují v jiných domech na různých sídlištích v Praze, tak proč by nemohly fungovat v těch našich…?

       A co se týče nějakých nevhodných aktivit kohokoliv na našich společných schodištích… vždyť si přeci platíme strážní službu a jestli si dobře pamatuji, tak je zejména ve večerních hodinách neplatíme za to, aby seděli ve „vrátnici“ a hlídali družstevní garáže, ale aby pravidelně v rámci své směny obcházeli právě naše domy a kontrolovali, jestli se v nich neděje něco nepravého.

       Ohledně zastupování našeho domu ve výboru SVJ mohu jen uvést – vědí vůbec vlastníci, že nějaké místo ve výboru bude uvolněno? Oslovil výbor někdo? To, že my dva si tady spolu píšeme, asi není úplně ideální způsob, jak získat jakéhokoliv dalšího kandidáta do výboru…

       Pane inženýre, opravdu mě mrzí, pokud jakékoliv náměty na zlepšení naší bytové pohody vnímáte pouze jako kritiku, protože tak to rozhodně není myšleno. Věřím proto, že návrh na zavedení kamerového systému do našich domů bude projednán nejen v rámci jednání výboru SVJ, ale i na nejbližším Shromáždění SVJ. Na tom, když některý z vlastníků vyjádří svůj požadavek vůči SVJ (žádost), nevidím nic nežádoucího, a uvítala bych proto, pokud by se tím výbor SVJ zabýval.

       S pozdravem a s díky, PH

 5. A propos, paní inženýrko, jeden člen výboru hodlá své členství ukončit. Uvítal bych, kdyby někdo z Moskevské do výboru kandidoval a měl chuť se mimo jiného problémy tohoto domu zabývat. Zatím ve výboru nikdo z Moskevské není a výbor odtud schytává jenom požadavky a kritiku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *