1.Shromáždění 21.10.2009

Rozpočet SVJ a plán oprav 2023-2025

Moskevská 1464 - výtah malý pravý

Pozvánka na shromáždění 5.6.2014 + formulář plné moci

Zápis č. 33 z 10.9.2014

Zápis č.18 z 14.5.14

Zápis č.17 ze 7.5.14

Zápis č.16 z 30.4.14

PLÁN OPRAV na r. 2014-2016

Pozvánka a plná moc

Oprav.položka stejnopisu not.zápisu Part 2

Oprav.položka stejnopisu not.zápisu Part 1

Zápis schůze shromáždění 21.10.2009

Plán oprav 23.06.2010

Zpráva výboru 23.06.2010

Notářský zápis - Part 2

Notářský zápis - Part 1